"Het werd eens tijd, want de wijk ligt er mottig bij"

WEGENWERKEN WITTE POORT STARTEN VOLGENDE WEEK

Raymond Durnez en Madeleine Derluyn juichen de heraanleg van de wijk De Witte Poorte toe.
Vanthuyne Raymond Durnez en Madeleine Derluyn juichen de heraanleg van de wijk De Witte Poorte toe.
De wegen- en rioleringswerken in wijk Witte Poort starten volgende week. Eindelijk, want er is al jaren sprake van. Nu donderdag vindt er voor de inwoners opnieuw een infovergadering plaats. De werken beginnen met het vervangen van de waterleiding.

De sociale woonwijk wordt gevormd door de Wittepoortlaan, Vlaslaan, Parklaan, Acacialaan en Weidelaan. Samen zijn die goed voor 140 woningen, waarvan de oudste uit 1952 dateren. De plannen voor de wegen- en rioleringswerken in de Witte Poort bestaan al sinds eind 2010, maar kregen pas echt vorm toen in mei 2015 het bestek op de gemeenteraad werd goedgekeurd. Volgende week is het eindelijk zover. Dan beginnen de voorbereidende werken. De Watergroep start dan met de heraanleg van de oude leidingen.


De eigenlijke wegen- en rioleringswerken beginnen half maart. Onder andere de voetpaden en het centrale groene plein zullen dan vernieuwd worden. Het stadsbestuur laat ook twee plateaus aanleggen om het verkeer af te remmen en voert zone 30 in. "Verder komt er een gescheiden rioleringsstelsel en een nieuw wegdek", vertelt schepen van Openbare Werken Belinda Beauprez (N-VA). "We gaan de betonnen rijbaan vervangen door asfalt. De werken zullen honderd dagen duren."

De parkeerplaatsen zijn nu niet meer dan stroken met kiezelstenen, waardoor er plassen ontstaan.
Vanthuyne De parkeerplaatsen zijn nu niet meer dan stroken met kiezelstenen, waardoor er plassen ontstaan.

Losse tegels

De buurtbewoners zijn blij dat er eindelijk werk gemaakt wordt van de heraanleg van de straten in hun wijk, maar beseffen tegelijk dat ze een moeilijke periode tegemoet gaan. Raymond Durnez en Madeleine Derluyn wonen al sinds 1964 in de Witte Poort. "Eerst in de Vlaslaan en eind 1966 zijn we verhuisd naar een nieuwbouw in de Wittepoortlaan", vertellen ze. "Die wegen- en rioleringswerken zullen een jaar miserie betekenen. Gelukkig werken ze in fasen", reageert Raymond, die donderdag zeker naar de infovergadering voor de inwoners gaat.


Dat de voetpaden vernieuwd worden in betonstraatstenen juicht hij alvast toe, want veel tegels liggen los. "Eerlijk gezegd, de wijk ligt er mottig bij", vindt Madeleine. "Wie zich verplaatst in een rolstoel of met een rollator heeft het moeilijk."


"Buiten het hoogstnodige worden de voetpaden al lang niet meer hersteld", voegt Raymond eraan toe.


De negentig parkeerplaatsen voor de huizen worden aangelegd in waterdoorlatende betonstraatstenen. Nu ligt er kiezel en staan er dus veel plassen bij hevige regen.


Dat het centrale groene plein wordt vernieuwd, is dan weer voor de kinderen een pluspunt. "Het blijft een open ruimte, maar kinderen zullen er volop kunnen spelen", weten Madeleine en Raymond.

Ook heel wat tegels in de voetpaden liggen los of zijn verzakt.
Vanthuyne Ook heel wat tegels in de voetpaden liggen los of zijn verzakt.

Kosten

Aannemer is Cnockaert Construct uit Wervik. De werken kosten 2.119.563 euro, waarvan 1.255.202 euro voor de stad Wervik. De Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen betaalt 908.939 euro. Sociale huisvestingsmaatschappij De Leie betaalt de heraanleg van de opritten, wat ongeveer 265.000 euro zal kosten. De Watermaatschappij investeert 489.665 euro in nieuwe waterleidingen.