"Flatgebouw in harmonie met kerk"

WATERWEGEN EN ZEEKANAAL STELT DINSDAG ONTWERP VRIJDAGMARKT VOOR

Deze simulatie is nog geen definitief ontwerp, maar alvast een idee hoe de ruimte zou kunnen ingevuld worden met een flatgebouw naast de kerk.
Foto RV Deze simulatie is nog geen definitief ontwerp, maar alvast een idee hoe de ruimte zou kunnen ingevuld worden met een flatgebouw naast de kerk.
De nv Waterwegen en Zeekanaal komt volgende week dinsdagavond op de gemeenteraad het ontwerp voor de heraanleg van de Vrijdagmarkt toelichten. Belangrijk punt van discussie wordt alvast het flatgebouw in de schaduw van de Sint-Medarduskerk.

Waterwegen en Zeekanaal wil sowieso een en ander van de grote investeringen tijdens de Leiewerken recupereren en denkt daarbij aan een appartementsgebouw in de schaduw van de monumentale Sint-Medarduskerk. "Men is aan het kijken om dat te 'vermarkten'", vertelde projectleider ingenieur Dries Depreeuw eerder op een infovergadering.

Protest

Woordvoerster Claudia Van Vooren heeft ondertussen bevestigd dat er een projectoproep is gelanceerd naar ontwikkelaars toe. "Ze kunnen vanaf nu voorstellen indienen", zegt Claudia.


Over dat gebouw is al veel gediscussieerd en ook de stedelijke cultuurraad uitte al protest. "We zijn niet tegen nieuwe woningen, maar we zijn wel bezorgd over de hoogte en de breedte van dat appartementsblok", zegt voorzitter Patrick Biesbrouck. "We willen dat het zicht op de Sint-Medarduskerk gevrijwaard wordt. We zijn voorstander van een gebouw in harmonie met de omgeving."


De gemeenteraad heeft in juni 2012 al vastgelegd dat de nieuwbouw vijf tot zeven verdiepingen hoog mag worden. Vergelijkbaar met aan de andere kant van de kerk de vervangingsnieuwbouw van Het Pardoen. Zeven bouwlagen komt neer op een hoogte van 21 meter. Die overeenkomst, die door alle politieke partijen werd goedgekeurd, is gekoppeld aan een stedenbouwkundige visie en dat is niet onbelangrijk. Als er een aanvraag voor een bouwvergunning wordt ingediend, volgt er sowieso een openbaar onderzoek en kan iedereen bezwaar indienen. Het schepencollege moet uiteindelijk de bouwvergunning afleveren. Allicht na advies van Onroerend Erfgoed in Brugge.