Werken nog maar eens maanden uitgesteld

N36 - Deerlijk | 10 jaar na dood Bram Kimpe eindelijk sprake van fietsersbrug, maar...

De drukke N36, die automobilisten via Harelbeke en Deerlijk naar de E17 leidt, is één groot zwart punt. Op 18 jaar tijd eiste de gewestweg maar liefst 8 levens. Op de plaats waar 10 jaar geleden de 12-jarige Bram Kimpe verongelukte, plant AWV een fiets- en voetgangersbrug. "Die brug betekent een grote stap voorwaarts voor de zwakke weggebruikers die de N36 willen oversteken", zegt Deerlijks burgemeester Claude Croes (CD&V). De werken zijn echter meteen weer enkele maanden uitgesteld.

De oversteek tussen de Marquettestraat en de Gaversstraat werd vroeger héél frequent gebruikt, door fietsers, voetgangers en joggers op weg naar Provinciedomein 'de Gavers', en door scholieren op weg naar hun school in Kortrijk en Harelbeke. Ook Bram Kimpe (12) was destijds op weg van school naar huis, toen hij gegrepen werd door een auto en overleed. "Kort na het overlijden van Bram, is de oversteek daar afgesloten", zegt zijn papa, Ronny Kimpe. "In afwachting van een echte oplossing, wilde AWV niet meer dat die oversteek nog gebruikt zou worden."

Technische studie

Het was echter 10 jaar lang wachten op een oplossing. "Er was eerst sprake van een tunnel, maar het zou uiteindelijk een brug worden, die in 2011 zou gebouwd worden, zo hoorden we. Een jaar na het ongeval van Bram, is Loredana Maes (15) echter verongelukt op de ringweg in Zwevegem. Dat dossier heeft daar plots voorrang gekregen, en er werd een fietstunnel aangelegd. Deerlijk moest nog wat langer wachten."

In 2013 kwam eindelijk het bericht dat de minister centen had vrijgemaakt voor een fiets- en voetgangersbrug in Deerlijk. De nodige centen werden vrijgemaakt, en begin dit jaar liet AWV weten dat de aanleg van de brug dit jaar nog zou starten.

"Jammer genoeg heeft het project al wat vertraging opgelopen, waardoor we niet meer zeker zijn dat we dit jaar nog kunnen starten", zegt Eveline Vandecaetsbeek, communicatieverantwoordelijke van AWV. "We zijn bezig met de technische studie voor de aanleg van de brug, en die zal immers wat meer tijd in beslag nemen dan verwacht. We kunnen nu nog niet voorspellen hoeveel langer die zal duren. We willen ook pas starten met de voorbereidende werken, eens we met alle werken kunnen starten, om de hinder zoveel mogelijk te beperken. AWV doet in elk geval haar uiterste best om zo snel mogelijk te kunnen starten."

"Ik ben alvast blij dat AWV jullie bevestigd heeft dat de aanleg van de brug er wel degelijk aan zit te komen", zegt burgemeester Claude Croes. "We wachten nu al zolang op die brug, we willen echt wel niet dat daar nu nog iets anders tussen komt."

Ook Ronny Kimpe is tevreden dat er 10 jaar na de dood van Bram een veilige oversteek komt. "Natuurlijk had ik liever gehad dat het allemaal wat sneller was gegaan, zoals in Zwevegem. Maar mijn vrouw en ik beseffen ook wel dat daar tijd in kruipt in die grote projecten. De brug komt er, dat is het belangrijkste."

3,4 miljoen

"Die brug is alvast een grote stap vooruit voor de N36", zegt burgemeester Croes. "Veel fietsers steken nu over via de twee kruispunten vlakbij, de Stationstraat en de Kortrijkse Heerweg, maar ik heb er echt goeie hoop op dat velen van hen met veel plezier hun route zullen aanpassen en dit veilig alternatief zullen kiezen. Ik krijg alvast heel veel vraag overal over de komst van die brug."

"Hoewel de oversteek ter hoogte van de Marquettestraat en de Gaverstraat nu afgesloten is, steken er nog heel regelmatig fietsers of voetgangers over", zegt Ronny. "Als ik het zie, dan spreek ik hen er altijd over aan. Wat ze doen is ronduit gevaarlijk. Ik kan het niet laten om er iets over te zeggen, door wat met Bram gebeurd is. Voor heel veel fietsers is de kleinste omweg er spijtig genoeg te veel aan. Ik hoop dat de burgemeester gelijk heeft, en dat fietsers de twee nabijgelegen kruispunten veel vaker links zullen laten liggen." Het project zal zo'n 3,4 miljoen euro kosten.

AWV is ook nog bezig met de aanpak van een ander 'zwart punt', het kruispunt van de Kortrijkse Heerweg met de N36. "Het kruispunt blijft behouden maar er komt een extra afslagstrook voor wie van Harelbeke komt en naar Izegem wil", zet Vandecaetsbeek. "Fietsers worden uit het kruispunt gehaald. De onteigeningsprocedure is lopende dus wanneer werken starten is op dit moment nog te vroeg om te zeggen."

Het kruispunt Belgiek even verderop, over het afrittencomplex met de N36 wordt ook aangepakt, maar dat is eerder om het verkeer daar vlotter te maken.

"Niet te vermijden"

Helemaal 'veilig' is de N36 niet echt, ondanks de ingrepen die gepland staan. "Maar dit is al een grote stap voorwaarts", zegt burgemeester Claude Croes. "Ik vrees dat ongevallen op de N36 nooit echt helemaal uitgesloten zullen kunnen worden. Het is nu eenmaal een enorm, enorm drukke weg. Er zullen altijd verstrooide chauffeurs zijn, dodehoekongevallen die niet vermeden konden worden, enz. Ongevallen zijn niet altijd te wijten aan de inrichting van de weg."

Ronny Kimpe kaart zelf nog het kruispunt aan van de Beversestraat met de Beverhoek, net op het grondgebied Harelbeke. Alain Top bevestigt dat het daar wel beter kan. "Maar de werkmiddelen van AWV zijn ook niet eindeloos, en er zijn twee alternatieve oversteken vlakbij, langs het jaagpad en over de E3 tunnel. Logisch dat dat punt niet prioritair is. In alle eerlijkheid: er was veel meer nood aan die brug in Deerlijk. Maar we willen uiteraard ook dit punt op de agenda houden."

Tussen de Marquette en de Gaverstraat wordt een fietsers- en voetgangersbrug aangelegd.
Henk Deleu Tussen de Marquette en de Gaverstraat wordt een fietsers- en voetgangersbrug aangelegd.