Veiligere situatie en minder file aan schoolpoort De Wondertuin

School Wemmel - De Wondertuin
Marc Baert School Wemmel - De Wondertuin
Sinds de kerstvakantie is het gedaan met de ellenlange file aan basisschool de Wondertuin. De herinrichting van de straat aan de ingang van de school is immers volledig veranderd. “Er moesten toch werken gebeuren waardoor de parking niet meer bereikbaar was. Dat was het ideale moment om ze definitief af te sluiten”, vertelt directrice Vera Leemans.

Vroeger konden ouders de parking op het schooldomein gebruiken om hun kinderen af te zetten. Die parking begon op de straat, liep het schoolterrein op en kwam wat verder in de straat weer uit. “Mensen bleven dan effectief wachten aan het begin van die lus om de volgende vrijkomende plaats in te vullen. Mensen reden niet door om vervolgens achter zich een plekje vrij te zien komen. Dat is logisch, maar daardoor was er telkens een gigantische file. Heel lastig voor mensen uit de buurt”, vertelt Vera. De vorige situatie leidde ook geregeld tot verkeersagressie. “Mensen zijn gehaast en overal lopen kinderen, ideaal was dat niet. Ook aan de straat zelf parkeerden mensen zich op het voetpad. Dat was allesbehalve veilig voor mensen die met een kinderkoets en kindjes aan de hand langsmoesten. Nu is dat niet meer mogelijk.”

Mensen die dichtbij wonen hadden ook de gewoonte hun kind toch met de auto af te zetten om vervolgens door te rijden naar hun werk. “We merken nu dat veel meer mensen toch te voet of met de fiets komen en dat is heel positief.”

Veilige trajecten

De straat aan de Wondertuin was nog maar de eerste schoolomgeving die de gemeente aanpakte. “En er gaan er nog volgen”, zegt schepen voor Grondgebiedzaken en Onderwijs, Raf De Visscher. “Ons voornaamste doel is het veiliger maken van de trajecten, niet enkel de schoolomgeving zelf. We willen mensen aanmoedigen om meer met de fiets en te voet naar scholen trekken, maar dat moet dan natuurlijk op een veilige manier kunnen. Momenteel loopt er nog onderzoek voor ons mobiliteitsplan, maar dat zou af moeten zijn tegen mei of juni 2020.” Verspreid over de komende vijf jaren worden de verschillende schoolomgevingen aangepakt. 

School Wemmel - Mater Dei
Marc Baert School Wemmel - Mater Dei

Mater Dei

Mater Dei is de volgende school die aan de beurt komt. Daar zal de focus vooral liggen op het zichtbaar en veilig maken van de fietspaden in beide richtingen. “Momenteel geldt in die straat eenrichtingsverkeer. Ze is dus vrij smal en daar moeten duidelijke fietspaden worden aangebracht, want fietsers mogen wel nog in twee richtingen. We zijn daarvoor in overleg met de directie en zij staan er heel positief tegenover”, aldus De Visscher. 

Mater Dei heeft nutsvoorzieningen en nieuwe voetpaden op de planning staan, en van die gelegenheid maken ze gebruik om ook de schoolomgeving aan te pakken. 

“Ook het kruispunt ervoor van de Prins Boudewijnlaan en de I. Meysekensstraat is een druk punt dat zeker aandacht zal krijgen. De Franstalige kleuterschool, de crèche en de uitgang van bijzonder onderwijs De Eekhoorn maken dat een druk en belangrijk kruispunt.” De werken zullen niet overal tegelijk worden uitgevoerd, maar worden verspreid over de komende jaren.