Inwoners vragen bewonerskaart

Inwoners van de zone van de Limburgse Stirumlaan tussen de Vijverslaan en Steenweg op Brussel vragen de invoering van een bewonerskaart. Momenteel is er al een blauwe testzone maar hierover raakten de leden van de Commissie Mobiliteit het niet eens. en daarom gaven ze het schepencollege een verdeeld advies. Datzelfde college moet zich ook buigen over de invoering van grotere blauwe zones in Wemmel. Momenteel is op de Romeinsesteenweg al zo'n zone van kracht. (WHW)