Franstalige schepenen op Vlaamse eenheidslijst

In faciliteitengemeente Wemmel sluiten de Franstalige schepenen Vincent Jonckheere en Christine Lemmens zich aan bij de Vlaamse eenheidslijst, die deze keer als Lijst Burgemeester (LB) Wemmel naar de kiezer trekt. Burgemeester Walter Vansteenkiste is zoals bekend lijsttrekker.


Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 haalden de Vlaamse eenheidslijst WEMMEL en de Franstalige Lijst van de Burgemeester (LVB) elk 12 zetels op een totaal van 25. De laatste zetel werd behaald door het FDF. Na maandenlange onderhandelingen slaagde Walter Vansteenkiste (WEMMEL) erin de steun te verwerven van vijf raadsleden van LVB die mede zijn burgemeestersvoordracht ondertekenden. Van dit vijftal kregen Vincent Jonckheere en Christine Lemmens een schepenzetel. De vijf scheurden zich begin 2014 af van LVB om een onafhankelijke fractie te vormen. De OCMW-lijst waarmee LB Wemmel naar de kiezer trekt, wordt aangevoerd door OCMW-voorzitter Armand Hermans. (DBS)