Wat met De Waterdam?

De Waterdam, de fusie tussen het vroegere Ten Hove en Ter Dreve, wordt door het schrappen van Ter Berken uitgebreid met 28 bewoners. Al vanaf volgende maand zullen bewoners van de laagbouw, het vroegere Ter Dreve, verhuizen richting eerste verdieping van de hoogbouw. Die staat nu leeg door de capaciteitsbevriezing van de Vlaamse overheid.

"Vervolgens wordt de laagbouw geheroriënteerd naar het zorgconcept van Ter Berken", aldus Steven Verdoolaeghe, directeur van het Zorgbedrijf Roeselare. "De afgelopen jaren werden de kamers al ontdubbeld, zodat er mooie eenpersoonskamers ontstonden, maar nu gaan we ook nog de dagzalen en verpleegposten uitbreidden. Na die werken zullen 28 personen van Ter Berken naar de vernieuwde infrastructuur verhuizen. In zijn totaliteit zal de laagbouw 66 bewoners kunnen opvangen. Er wordt ook nagedacht over een afdeling voor personen met jongdementie en veilige groeninfrastructuur." (CDR)