Kindercentrum ondersteunt noodopvang Waregemse basisscholen

Een klasje van de vrije basisschool Sint-Petrus in pre-coronatijden.
Henk Deleu Een klasje van de vrije basisschool Sint-Petrus in pre-coronatijden.
Het stadsbestuur en vzw Kindercentrum slaan de handen in elkaar om alle 17 Waregemse basisscholen te helpen bij de noodopvang die ze organiseren. “Uit overleg bleek dat extra ondersteuning noodzakelijk is”, legt schepen van Onderwijs en Kinderopvang Jo Neirynck (CD&V) uit.

Vanaf maandag openen de scholen hun deuren voor het eerste, tweede en zesde leerjaar. Maar het is niet evident om reguliere lessen, afstandsonderwijs én noodopvang te combineren. “Sommige scholen gaven aan dat het laatste problematisch kon worden. Door de verwachte toename aan kinderen zal er een tekort zijn aan ruimte en medewerkers om alle kinderen met respect voor de coronamaatregelen te ontvangen”, stelt bevoegd schepen Jo Neirynck (CD&V). Daarom stelt Waregem de leegstaande stedelijke ontmoetingscentra open voor de basisscholen.

Focus op kleuters

Vzw Kindercentrum, dat al jaren samenwerkt met de stad voor buitenschoolse kinderopvang, staat dan weer in voor de extra medewerkers. “85 procent van de kinderbegeleidsters was bereid om hun deeltijdse contract uit te breiden tot voltijds. Zo kunnen de 17 basisscholen extra begeleiders vragen om bij te springen in de noodopvang”, zegt directeur Tom Braet. “De focus ligt op de opvang van kleuters. Ze hebben meer nood aan een verblijf in een vertrouwde, aangepaste omgeving met gekende gezichten.” Om de samenwerking (deels) te financieren dient de stad een subsidie-aanvraag in bij de Vlaamse overheid.