Gaverbeek in hippodroom in glorie hersteld?

STAD LAAT HAALBAARHEID VAN OPMERKELIJK PROJECT ONDERZOEKEN

Ruiters springen over de Gaverbeek tijdens de Grote Steeple Chase in 2014.
BELGA Ruiters springen over de Gaverbeek tijdens de Grote Steeple Chase in 2014.
De stad laat de toekomst van de Gaverbeek, hét uithangbord van Waregem Koerse, onderzoeken. Bedoeling is om de beek veel zichtbaarder te maken in de hippodroom. Wat lang geleden het geval al was. Het kan het uitzicht verfraaien, al mag de veiligheid niet in het gedrang komen op de jaarlijkse paardenhoogdag.

Waregem is 'stad aan de Gaverbeek'. Door Waregem Koerse, met als hoogtepunt de jaarlijkse sprong over een stukje beek van zeven meter breed tijdens de Grote Steeple Chase van Vlaanderen. De stad stelt nu de intercommunale Leiedal uit Kortrijk aan om een studie te maken over de toekomst van de Gaverbeek. Wat ingrijpende gevolgen kan hebben voor het uitzicht in de Gaverbeekhippodroom.

De Gaverbeek was in een ver verleden veel zichtbaarder op de hippodroom.
RV De Gaverbeek was in een ver verleden veel zichtbaarder op de hippodroom.

Inspraak krijgen

"We willen er de beek op een kwalitatieve manier meer zichtbaar maken", zeggen burgemeester Kurt Vanryckeghem (CD&V) en schepen van Ruimtelijke Ordening Kristof Chanterie (CD&V). "Dat was in een ver verleden, zeker 40 jaar geleden, al zo", zegt Thierry Storme, ondervoorzitter van de koninklijke Waregemse koersevereniging.


"De beek was toen nog niet ingekokerd en liep dwars door de hippodroom. Het zou me niet storen als de beek weer meer opengelegd wordt. Al vel ik er nu wel nog geen oordeel over. Ik praat er eerst met de burgemeester over. Het zou goed zijn als we inspraak krijgen", aldus Storme. "Het kwam al een paar keer ter sprake", zegt secretaris Jan Van den Broecke. "De beek weer volledig blootleggen is niet evident, zeker in het kader van de veiligheid van de toeschouwers op het middenplein van de hippodroom op Waregem Koerse. Aan de natuurlijke hindernis zelf raken, kan niet zomaar", aldus Jan Van den Broecke.

Waterspelen

De plannen met de Gaverbeek blijven niet tot de hippodroom beperkt.


Zo is er ook een mogelijk project met dijken en een knuppelpad (houtpad, nvdr.), dat op het groen achter de Onze-Lieve-Vrouw van Lourdeskliniek aansluit. Het zou ook percelen langs de Vijfseweg extra beschermen en de Gaverbeekse meersen aan het station beter ontsluiten. Eveneens leuk is de eventuele komst van waterspelen en waterbuffering aan het Jeugdcentrum, tussen de oude en nieuwe Gaverbeek. Het is nu wachten op de resultaten van de studie om te weten wat er haalbaar is. Wat naast de stad overlegd moet worden met de Vlaamse Milieu Maatschappij (VMM).


De stad wil ook de Waregemnaren betrekken, maar hoe wordt later nog verduidelijkt.


De studie kadert in Groene Sporen, een door Europa ondersteund provinciaal project voor meer en beter groen in Zuid-West-Vlaanderen. De studie over de Gaverbeek kost 19.568,41 euro en is door de gemeenteraad goedgekeurd.