Dure flats genoeg, maar betaalbare huizen...

STEM 2018 | DIT MOET BETER IN WAREGEM

Ook langs de Zuiderboulevard kwamen heel wat appartementen bij, maar zijn er ook genoeg betaalbare huizen voor jonge gezinnen?
Foto Petit Ook langs de Zuiderboulevard kwamen heel wat appartementen bij, maar zijn er ook genoeg betaalbare huizen voor jonge gezinnen?
Betaalbaar wonen is een heikel punt in Waregem, waar veel dure flats worden gebouwd maar weinig betaalbare huizen zouden zijn. Vaak wordt beweerd dat jonge mensen massaal de stad verlaten omdat ze geen betaalbaar onderdak vinden. Klopt dat? En als dat zo is, wat moet er dan gebeuren om het tij te keren?

Volgens het kartel Open Vld/N-VA is er een overaanbod aan prestigieuze flats. "En dat terwijl veel twintigers en dertigers smeken om betaalbare grond en huizen", zegt kopman Michiel Vandewalle (N-VA) . "We willen een sterk lokaal woonbeleid - ook in de deelgemeenten - door op renovatie, inbreiding en kernversterking in te zetten. Zet met sociale huisvestingsmaatschappijen op andere woonvormen in, zoals vrije en betaalbare stukken bouwgrond waar jonge gezinnen een huis met tuintje kunnen bouwen, en combineer dat met groene buurtpleintjes waar buren samen zitten", aldus Vandewalle.


Sp.a is hard. "Jongeren met ambitie vluchten weg naar steden zoals Kortrijk", zegt kopman Tom Demunter. "Onze bevolking veroudert. Het Waregems woonbedrijf moet minstens drie betaalbare verkavelingen realiseren om Waregem aantrekkelijk te houden", aldus Demunter.


Ook Groen vindt dat de woningmarkt in Waregem onder druk staat. "Het aantal sociale woningen is te laag in verhouding tot de noden", zegt kopvrouw Inge Vandevelde. "We pleiten voor een betere mix van woonvormen en het soepel toekennen van aanvragen om oudere huizen en villa's op te splitsen."


CD&V-kopman Kurt Vanryckeghem gaat niet akkoord. "De immobiliënmarkt draait goed in Waregem dankzij ons gezellig centrum. Ik kan mensen met koopkracht toch niet tegenhouden om een flat te kopen. Er zijn de komende drie jaar 500 nieuwe, betaalbare woningen gepland. De voorbereidingen duurden lang, onder meer omdat we afhankelijk zijn van subsidies voor bouwmaatschappijen, maar het project staat nu eindelijk op de rails. Voorbeelden zijn 120 huizen in de Schoendalestraat in Sint-Eloois-Vijve, zo'n 100 woningen in de Fabrieksstraat, de afwerking van het Dompelpark, enzomeer. Veroudering? Er zijn wijken aan de rand van Waregem die net verjongen. Zo wonen er steeds meer jonge gezinnen in het Villapark. Ook op de Bilkhage wonen steeds meer jonge gezinnen." (LPS)