Wachten tot Vlaamse overheid geld heeft

GINDERBUITEN - MOL GEMEENTE EN SCHOOL KLIM-OP VRAGEN AANLEG FIETSPADEN

Er zijn in de schoolomgeving van Ginderbuiten al heel wat maatregelen genomen voor veiliger verkeer, maar toch voelen heel wat mensen er zich niet veilig. De nabijheid van de Ring, de rotonde en het ontbreken van een fietspad spelen een grote rol. "We dringen bij de Vlaamse overheid aan op een heraanleg van de weg en de aanleg van fietspaden", zegt het gemeentebestuur. "Maar we botsen altijd op hetzelfde antwoord: 'te weinig geld'."

Wie met de fiets van de Ring Ginderbuiten inrijdt, kan langs één kant van de baan over een fietspad rijden. Maar na een paar honderd meter stopt het fietspad en gaat het over in fietssuggestiestroken, die ondertussen grijs geworden zijn. Ook ter hoogte van de gemeentelijke basisschool Klim-Op zijn de fietssuggestiestroken slecht zichtbaar. Op de rotonde vlak aan de school is zelfs helemaal geen wegmarkering aangebracht. Fietsers moeten zelf hun plaats zoeken tussen het drukke autoverkeer. Niet alle automobilisten kennen evenwel hun plaats. Zo nemen er wel eens auto's de rotonde langs de linkerkant.

Heel gevaarlijk

"Het is heel gevaarlijk in Ginderbuiten. Als je de school buitenkomt, zit je vlak aan de rotonde. Gelukkig zijn er nog geen ongevallen gebeurd", zegt Nicky Verbraeken, een mama van drie kinderen en de voorzitster van het oudercomité van Klim-Op. "Op sommige momenten is het er inderdaad heel druk, door het schoolverkeer en de in- en uitstroom naar het centrum van Mol. Veel autobestuurders nemen die weg", reageert commissaris Robert Lehaen van de lokale politie Balen-Dessel-Mol. "Onze wijkinspecteurs proberen zoveel mogelijk aanwezig te zijn."

Elke dag opzichters

De ouders van de kinderen hebben samen met de school een werkgroep Verkeer opgericht om schooldagen zo veilig mogelijk te laten verlopen. "Paul Vanhoof, de schepen van Mobiliteit, zit ook mee in onze werkgroep. Hij heeft altijd een luisterend oor voor ons verhaal. Zo hebben we de jongste twee jaar al heel wat initiatieven kunnen nemen voor de veiligheid van onze kinderen", vervolgt Nicky. Er staan nu drie keer per dag gemachtigde opzichters om de kinderen veilig te laten oversteken aan de schoolpoort. Wijkagenten van de politiezone Balen-Dessel-Mol controleren wekelijks de snelheid en er staan sinds een paar maanden elektronische snelheidsborden die een blij gezichtje tonen als je de snelheidslimiet respecteert en een droevig voor wie te snel rijdt. "We hebben vanuit de gemeente ook zelf geïnvesteerd in betere verlichting op de rotonde en de zebrapaden. Normaal gezien is dat niet voor ons, want Ginderbuiten is een gewestweg. Maar soms is een maatregel zo dringend dat je niet kan blijven wachten op geld van de Vlaamse overheid", vindt mobiliteitsschepen Paul Vanhoof (sp.a).

"Al wat we al gevraagd hebben aan de gemeente aan extra maatregelen, hebben we al gekregen. De gemeente werkt echt goed mee aan een veilige schoolomgeving", benadrukt Niki Vaes, directrice van de gemeentelijke basisschool Klim-Op in Mol-Ginderbuiten. "Maar je blijft natuurlijk altijd aan een drukke baan zitten, met de nabijheid van de Ring."

Volgens de ouders zouden de fietssuggestiestroken wel dringend een nieuwe laag verf kunnen gebruiken en mag er werk gemaakt worden van een fietspad. "De fietssuggestiestroken zijn inderdaad helemaal afgebleekt en dat is al bijna drie jaar zo. We hebben dat al een paar keer gemeld bij de Vlaamse overheid en gevraagd dat de stroken dringend zouden worden geverfd. Helaas botsen we altijd op 'te weinig geld'. We blijven erop hameren", reageert de mobiliteitsschepen.

Geen concrete plannen

Een ander punt waar de gemeente vragende partij voor is bij de overheid, is de heraanleg van Ginderbuiten. "Er zijn nog geen concrete plannen van die heraanleg bij het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV), binnen de vijf jaar zal die er al zeker niet komen. Maar we blijven er naar vragen. Eens de plannen concreet zijn, gaan we verder aandringen op een volwaardig fietspad voor Ginderbuiten. Daar is alleszins ruimte voor. Ook op de rotonde moeten fietsers een plaats krijgen", vervolgt Vanhoof.

De rotonde ligt vlak voor basisschool Klim-Op. Autobestuurders durven de rotonde wel eens langs de verkeerde kant oprijden.
Peter Vanderveken De rotonde ligt vlak voor basisschool Klim-Op. Autobestuurders durven de rotonde wel eens langs de verkeerde kant oprijden.