Open Vld stuurt kat naar gemeenteraadszitting in Hoogendonck: “Onaanvaardbaar om fysiek te vergaderen met digitale mogelijkheden”

Archiefbeeld van gemeenschapscentrum Hoogendonck waar morgen de gemeenteraadszitting plaatsvindt.
Joris Vergauwen Archiefbeeld van gemeenschapscentrum Hoogendonck waar morgen de gemeenteraadszitting plaatsvindt.
De Waasmunsterse Open Vld-fractie heeft beslist om woensdagavond verstek te geven voor de gemeenteraadszitting in Gemeenschapscentrum Hoogendonck. “Door de federale, Vlaamse en lokale overheid wordt het uitdrukkelijk afgeraden om fysieke vergaderingen te beleggen, zeker wanneer er verschillende systemen bestaan om digitaal te vergaderen met videoconferentie”, zegt raadslid Rik Daelman. Burgemeester Jurgen Bauwens (CD&V) is niet te spreken over de actie van Open Vld. “Het is geen moment om politieke spelletjes te spelen.”

De gemeenteraad van Waasmunster wordt samengeroepen op woensdag 29 april. Deze zal fysiek doorgaan in de Feestzaal van het Gemeenschapscentrum Hoogendonck achter gesloten deuren. Elke aanwezige wordt aangeraden een mondmasker te dragen en er zal een social distance voorzien worden van minimum 3 meter per deelnemer. Elk van de 22 raadsleden zou een aparte bank toegewezen krijgen.

De Open Vld-fractie vindt de regeling onaanvaardbaar en geeft daarom verstek voor de gemeenteraad. “Niettegenstaande de vele inspanningen van Open Vld Waasmunster om een digitale oplossing voor te stellen en tot stand te brengen is het onbegrijpelijk en onaanvaardbaar dat de CD&V-NVA-bestuursmeerderheid in deze barre coronatijden toch nog een fysieke vergadering van dergelijke omvang wenst te organiseren”, stelt Daelman. “Het is Open Vld Waasmunster in de eerste plaats te doen om de veiligheid van alle gemeenteraadsleden. Bovendien zijn we verwonderd dat de bestuursmeerderheid niet in staat blijkt te zijn om een digitale vergadering te organiseren, zeker wanner zij vaststelt dat ook de vergaderingen van het College van Burgemeester en Schepenen via videoconferentie worden geregeld. In een bericht aan de inwoners van 16 april roept de burgemeester zelf aan de bevolking op om niet in groep samen te komen en hun verplaatsingen te beperken tot wat strikt noodzakelijk is, maar blijkbaar gelden deze regels niet voor het bestuur;”

Digitaal alternatief

Burgemeester Jurgen Bauwens (CD&V) is ontstemd door de stelling die Open Vld inneemt. “Dit is beneden alle peil. Wij hebben voorgesteld om alleen de fractieleiders bijeen te roepen en de andere gemeenteraadsleden via videoconferentie te laten volgen, maar dit voorstel werd niet aanvaard door Open Vld.”

Volgens de burgemeester is het geen goed idee om alle raadsleden via videoconferentie te laten vergaderen. “Wij hebben hiervoor informatie ingewonnen bij andere gemeentes. Daar blijkt dat telkens heel wat technische problemen opduiken bij een volledig digitale vergadering omdat sommige raadsleden er niet in slagen aan het gesprek deel te nemen. Wij willen verhinderen dat er geen meerderheid wordt gevonden of dat fracties met slechts één vertegenwoordiger uit de boot vallen.”

Bauwens roept Open Vld op om zich constructief op te stellen. “Het is nu geen tijd om politieke spelletjes te spelen. Daar is misschien plaats voor in Brussel, maar niet in Waasmunster. Ik vind dit een bijzonder lage uithaal.”