Meerderheid verwerpt begrotingsvoorstellen van oppositiepartij Open Vld

Het gemeentehuis van Waasmunster krijgt een nieuwe bestemming als de plannen van het bestuur voor de bouw van een nieuw administratief centrum doorgaan.
Yannick De Spiegeleir Het gemeentehuis van Waasmunster krijgt een nieuwe bestemming als de plannen van het bestuur voor de bouw van een nieuw administratief centrum doorgaan.
De voorstellen van oppositiepartij Open Vld om de belastingverlaging voor alleenstaanden en éénoudergezinnen direct te verlagen en om een premie voor startende ondernemers in bijberoep in te voeren, zijn weggestemd door de meerderheid.

Tijdens de gemeenteraad van 27 februari legde raadslid Kelly Van Nieuland (Open Vld) een punt ter goedkeuring voor om een premie toe te kennen aan startende ondernemers in bijberoep. “Op dit ogenblik wordt er geen enkele premie toegekend aan startende ondernemers in bijberoep. Dit terwijl het starten in zelfstandig bijberoep de stap naar een zelfstandig hoofdberoep vaak vereenvoudigt en een financiële tegemoetkoming de drempel verlaagt”, stelt Van Nieuland. “We stellen voor om een premie toe te kennen van 10 procent van de bewezen investering met een maximum van 250 euro, voor een zelfstandige activiteit in hoofdberoep bedraagt dit maximum 500 euro.” Open Vld wil hiermee alvast actief werk maken om lokaal ondernemerschap te stimuleren. “Onze gemeente heeft hier dringend nood aan”, klinkt het.

Alle partijen

Raadslid Rik Daelman (Open Vld) legde tijdens dezelfde gemeenteraad eveneens een punt ter goedkeuring voor een aangepast belastingsreglement voor alleenstaanden en éénoudergezinnen. “Aangezien alle partijen vertegenwoordigd in de gemeenteraad een belastingvermindering voor alleenstaanden of éénoudergezinnen in hun verkiezingsbeloften bij de gemeenteraadsverkiezingen hadden opgenomen en sommigen dit zelfs uitgebreid in de pers hebben aangekondigd, is het niet meer dan billijk deze vooropgestelde vermindering in te voeren vanaf 1 januari 2021 en niet te wachten tot het jaar 2023 zoals voorzien in het meerjarenplan vlak voor de volgende gemeenteraadsverkiezingen, zoals de meerderheid voorstelt”, aldus Daelman.

De meerderheid veegde voorstellen echter van tafel. “Wij zien in beide voorstellen een enorme populistische inslag. Zoals we allemaal weten, moeten ook de geschenken die Sinterklaas in december uitdeelt, betaald worden. Ook die zijn niet gratis”, zegt burgemeester Jurgen Bauwens (CD&V). “Het onmiddellijk invoeren van beide voorstellen door Open Vld geeft een negatief invloed op de exploitatie en zal dus zijn gevolgen hebben op de autofinancieringsmarge. De autofinancieringsmarge verder sterk doen krimpen betekent dat je beslag legt op de investeringscapaciteit van een volgend bestuur en dat willen wij als goede huisvader vermijden.”

De meerderheid kaatst de bal terug. “Geld uitgeven vraagt dus om extra inkomsten en dat hebben we niet gehoord van de vraagsteller. Je kan geld maar één keer uitgeven en het was toch de oppositie die vragende partij was om de begroting positief te houden.”