Groot vlot op de Hamputten verwelkomt broedvogels, rioolbuizen beschermen jonge dieren tegen zon en roofvogels

Het broedvogeleiland werd gemonteerd langs de oever van de Hamputten en met een bootje naar zijn ideale plek gesleept,  het bootje was voorzien van een kraan en betonnen blokken om het vlot te verankeren in de 13 meter diepe waterplas, .
vzw Durme Het broedvogeleiland werd gemonteerd langs de oever van de Hamputten en met een bootje naar zijn ideale plek gesleept, het bootje was voorzien van een kraan en betonnen blokken om het vlot te verankeren in de 13 meter diepe waterplas, .
Voorbijgangers zullen het ongetwijfeld al opgemerkt hebben: sinds deze week drijft er een enorm vlot op de Hamputten. Het gaat om een broedvogeleiland van 150 vierkante meter. In Nederland is hiermee al succesvol geëxperimenteerd maar in Vlaanderen gaat het om een primeur. Op het eiland liggen rioolbuizen die jonge vogels beschermen tegen de brandende zon en roofvogels.

De oude zandwinningsputten langs de Durme in Waasmunster werden begin 2020 opgenomen in het erkende natuurreservaat ‘Groot Molsbroek’. De plaatsing van het broedvogeleiland is een onderdeel van het beheerplan dat door Natuur en Bos in samenwerking met de beheerder vzw Durme werd opgemaakt voor deze plas.

Succes in Nederland

Sinds 2016 werden in de omgeving van de Oosterschelde in Nederland succesrijke experimenten uitgevoerd met dergelijke broedvogeleilanden. Deze bestaan uit gekoppelde kunststofelementen van een halve bij één meter. Die elementen worden afgeboord met planken en een omheining uit gaas om te voorkomen dat jonge vogels van het eiland vallen. Het eiland is bedekt met waterdoorlatend worteldoek waarop een laag grind en kokkelschelpen zijn uitgestrooid. Verspreid over het eiland liggen rioolbuizen zodat jonge vogels bescherming kunnen vinden tegen brandende zon en roofvogels. De hoeken van het eiland zitten verbonden met een grote betonnen blok op de bodem. Zo ligt het eiland stevig verankerd op zijn plaats. Natuur en Bos legde deze week ook nog drie gelijkaardige broedvogeleilanden aan op de plassen van de natuurgebieden op Linkeroever.

Rioolbuizen beschermen jonge dieren tegen de zon en roofvogels.
vzw Durme Rioolbuizen beschermen jonge dieren tegen de zon en roofvogels.

“Dergelijk vogeleiland is een bijzonder aantrekkelijke broedplaats voor visdiefjes”, legt projectleider Jeroen Arnoys (Natuur en Bos) uit. “Op heel wat waterplassen in Vlaanderen, onder meer ook op het Molsbroek, hebben al visdiefjes gebroed op kleine vlotten. Zo’n groot broedvogeleiland biedt meer kans tot vestiging van grote broedkolonies.” In Nederland lagen op sommige van die kunstmatige eilanden al meer dan honderd visdiefnesten. Ook kokmeeuwen en scholeksters hebben er al gebroed.

Populatie visdiefjes

“Het visdiefje behoort tot de familie van de sternen en doet denken aan een slanke kleine meeuw die vanop enkele meter hoogte pijlsnel in het water duikt om kleine visjes te vangen”, verduidelijkt beheerder André Vertraeten van vzw Durme. “Deze vogel overwintert langs de kusten van West-Afrika en komt bij ons broeden vanaf april en verdwijnt weer naar het zuiden in augustus-september. De visdiefjes nestelen op kale grond, bij voorkeur waar wat schelpjes liggen. Eilanden zijn daarbij een aantrekkelijke broedplek, want daar liggen de broedsels beter beschermd tegen roofdieren. Met de aanleg van dit broedvogeleiland hopen we deze dieren hier nog meer broedgelegenheid te bieden.”