"Verhuis gemeentediensten naar Mantasite"

OPPOSITIE KANT ZICH TEGEN BOUW NIEUW ADMINISTRATIEF CENTRUM

Het huidige Sociaal Huis zou omgevormd worden tot een dagverzorgingscentrum.
Foto YDS Het huidige Sociaal Huis zou omgevormd worden tot een dagverzorgingscentrum.
Het gemeentebestuur van Waasmunster gaat een ontwerper aanstellen voor de bouw van een nieuw administratief centrum nabij het toekomstige vrijetijdscomplex in de Roosenberglaan. Het huidige Sociaal Huis krijgt een nieuwe bestemming als dagverzorgingscentrum. Ongehoord, vindt de oppositie. "Het kostenplaatje van 2 miljoen euro is voor de rekening van onze inwoners", zegt raadslid Rik Daelman (Open VLD).

De onthulling van de plannen voor de bouw van een nieuw administratief centrum deed heel wat stof opwaaien tijdens de afgelopen gemeenteraad. De CD&V-N-VA-meerderheid heeft ingrijpende plannen met de gemeentelijke en OCMW-diensten. In het nieuw administratief centrum, dat een plaats krijgt op de site aan het toekomstige vrijetijdscomplex in de Roosenberglaan, zou zowel het Sociaal Huis, gemeentelijke diensten als de lokale politie onderdak krijgen.


"Een slecht plan", vinden ze bij oppositiepartij Open VLD. "Het huidige Sociaal Huis op de OCMW-site voldoet perfect aan de noden en is pas recent gerenoveerd. Een nieuw gebouw neerpoten, is geld in het water smijten."

Megalomaan

"Ook de mogelijke verhuis van de Burgerlijke Stand naar de Roosenberglaan zien wij niet zitten. Bovendien zijn er mogelijkheden om de gemeentelijke diensten te verhuizen naar het Manta-gebouw in de Neerstraat. Dit gebouw is in het verleden aangekocht om over reserve-ruimte te beschikken voor het geval het gemeentehuis te klein zou worden. Er staat nog een hele verdieping leeg", zegt Daelman. "Daarnaast snappen wij ook niet waarom de meerderheid eerst het politiekantoor verkocht heeft om nu een nieuw gebouw te voorzien waarin de politiezone financieel zelf niet participeert. Tot slot is er ook het kostenplaatje van 2 miljoen euro van dit megalomane project. Een bedrag dat door onze inwoners zal moeten opgehoest worden." Ook Miejeanne Van Herreweghe (Groen) stelt zich vragen bij het project. "Is er ooit een vergelijkende studie uitgevoerd om het nieuwbouwproject af te wegen tegenover de mogelijkheid om naar het Manta-gebouw te verhuizen?"


Burgemeester Michel Du Tré (CD&V) verdedigde de beslissing van zijn coalitie. "De piste Manta is wel degelijk bekeken, maar de beschikbare ruimte valt daar tegen. Bovendien verdwijnen onze diensten dan buiten de dorpskern en moeten we de mensen naar de Neerstraat sturen. Het is zeker ook geen uitgemaakte zaak dat de burgerlijke stand zal verdwijnen uit het gemeentehuis, het kan ook een andere dienst zijn zoals ruimtelijke ordening." De burgemeester wijst er ook op dat er al een budget voorzien was voor het geplande project. "Onze plannen om het Sociaal Huis om te vormen tot een dagverzorgingscentrum zijn zelfs al klaar."