Buurtprotest tegen 56.000 kippen

OMWONENDEN VREZEN TELOORGANG LANDELIJKE OMGEVING DOOR KOMST KWEKERIJ

De buren van Stoktevijver zien de komst van de kippenkwekerij op deze plek niet zitten.
Repro archief JSA De buren van Stoktevijver zien de komst van de kippenkwekerij op deze plek niet zitten.
De aanvraag voor een kippenkwekerij met 56.000 kippen op de grens tussen Zomergem en Waarschoot veroorzaakt opnieuw ongerustheid bij de buurtbewoners. Vorig jaar wilde men er 85.000 kippen onderbrengen, die aanvraag werd uiteindelijk ingetrokken. Het buurtcomité noemt de plannen "een aanslag op de leefomgeving".

Is agro-industrie verzoenbaar met de landelijke omgeving waar het doorgaans ingeplant wordt? Dat is andermaal de vraag in Zomergem. Ter hoogte van Stuiver en Stoktevijver, vlakbij de grens met Waarschoot, zijn er plannen voor een grootschalige kippenkwekerij. Het zou gaan om een stal met 56.000 kippen. Ook in omliggende gemeenten zijn er regelmatig aanvragen voor grootschalige landbouwbedrijven, plannen die doorgaans op buurtprotest stuiten. En dat is hier niet anders. Vorig jaar was er op dezelfde plek nog een aanvraag om 85.000 kippen te kweken, al werd de aanvraag uiteindelijk ingetrokken.


"Toch hebben we opnieuw kopzorgen. De redenen zijn eigenlijk dezelfde als bij de aanvraag van vorig jaar: geurhinder, bijkomend transport, stof en het teloorgaan van de open ruimte," zegt Fons Standaert, woordvoerder van buurtcomité Lieve-R Zuiver. "We maken ons zorgen over de leefbaarheid van onze buurt. De kwekerij zou een aanslag zijn op de leefomgeving. Industriële landbouw hoort niet thuis in dit gebied. Het is opvallend dat het bureau dat de aanvraag samenstelde de zaken zeer rooskleurig voorstelt. Zo denken we dat de geurhinder veel sterker zal zijn dan vooropgesteld en het aantal transportbewegingen zal nog hoger liggen dan men aangeeft. Ook bij de ruimtelijke ordening stellen we ons heel wat vragen. Deze buurt is nog één van de weinige stukken open ruimte in de buurt. Fietsers, wandelaars en ruiters genieten van deze omgeving. Ook dat dreigt verloren te gaan."

Geurhinder

De provincie moet beslissen over de milieuvergunning. De deputatie doet dit op basis van een advies van het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Zomergem. Volgens het buurtcomité zijn er voldoende elementen om negatief te adviseren. "Geurhinder, bijkomend transport, stof en open ruimte die verdwijnt."


In buurgemeente Waarschoot vraagt de Gemeentelijke Milieu- en Natuurraad het gemeetebestuur om bezwaar in te dienen. Door de windrichting zou vooral Waarschoot de gevolgen merken van de kippenstal. Ook oppositiepartij Groen roert zich. "We onderschrijven de bezwaren van de buurtbewoners. Een kwekerij met 56.000 kippen hoort niet thuis in de zone," zegt voorzitter Peter Cousaert van Groen Waarschoot. " We hopen op een krachtig signaal van de gemeente." Het buurtcomité Lieve-R Zuiver roept ondertussen op om bezwaarschriften in te dienen. "Wij zullen buurtbewoners daarbij helpen. Alle informatie is beschikbaar via onze website www.lieverzuiver.be." De bevoegde schepen Luc Lampaert (CD&V) was gisteren niet bereikbaar voor commentaar.