Vrijwilligers huiswerkklas gezocht

Huklakin of de huiswerkklas voor anderstalige kinderen schiet deze maand weer uit de startblokken.

"Kinderen uit het lager onderwijs, waarvan de moedertaal niet het Nederlands is, worden in de lessen bijgestaan door vrijwilligers om hun huistaken te maken", schetst OCMW-medewerker Manfred Vanhie.

"Die sessies worden op maandag en donderdag na schooltijd gegeven in de bib van Rollegem-Kapelle. Het is ook de bedoeling om de leerlingen op een speelse manier het Nederlands aan te leren. Concreet zijn we nu op zoek naar een aantal bijkomende vrijwilligers", vertelt Vanhie "Enthousiasme en engagement zijn de enige voorwaarden." Wie zich geroepen voelt, kan een mail sturen naar manfred.vanhie@ocmwledegem.be of bellen naar 056/89.48.00. (VGGS)