Vrachtwagens weg uit 'schoolspits'

NIEUW VERKEERSBORD MOET VERBOD AFDWINGEN

Als het van schepen voor Mobiliteit Koen Kennis (N-VA) afhangt, zullen vrachtwagens net vóór en net na schooltijd uit de omgeving van scholen moeten wegblijven. "Om het af te dwingen, moet er een speciaal verkeersbord komen."

Elk dramatisch ongeval met kinderen is er één te veel. De risico's van de verkeersjungle laten ook schepen Koen Kennis niet koud. Dat de stad Kortrijk met de bouwsector overeenkwam om zwaar werfverkeer weg te houden van schoolpoorten, vindt hij een goed idee. Alleen, Kennis wil veel verder gaan.

"We mogen ons niet beperken tot werfverkeer. En we moeten er vooral voor zorgen dat we een verbod kunnen handhaven. Wie niet bij de Bouwunie of de Confederatie Bouw is aangesloten, kan in Kortrijk zijn zin doen. Daarom hebben we een aangepast verkeersbord nodig. Een bord dat de toegang voor vrachtwagens verbiedt, bestaat al. Maar ik weet niet of we dat zomaar kunnen koppelen aan bepaalde zones en tijdvensters."

Kennis laat nu bij de Vlaamse en federale overheid nagaan wat wettelijk mogelijk is. Want zo eenvoudig is de invoering van een nieuw verbod en een verkeersbord niet. Denk maar aan het verbod op quads in Antwerpen.

Dat werd in 2009 kort in het politiereglement opgenomen. De Raad van State floot het terug en pas in 2012 kwamen er verkeersborden aan de invalswegen.

Meestal in zone 30

In een stad met zeer veel scholen zal sowieso selectief met een verbod moeten worden omgesprongen. Kennis: "We hebben nog geen definitieve lijst. De grotere (invals)wegen waar je 50 of 70 kilometer per uur mag rijden, vallen buiten het bestek. In de meeste gevallen zullen de verbodszones in een zone 30 liggen, aangezien we de komende jaren bijna alle straten aan die snelheid aanpassen. We moeten nog sleutelen aan de criteria, maar een grote concentratie van schoolkinderen is er één van. Het lijkt me bijvoorbeeld logisch dat je een verbod kan invoeren in de Lamorinièrestraat, waar de ene na de andere school ligt. 's Ochtends kun je het verbod laten ingaan een half uur voor het schoolbegin, in de namiddag vanaf het schooleinde tot een half uur later."

Schitterend idee

Kennis is niet bang voor negatieve reacties van de transport- en distributiesector. "Zij zoeken al oplossingen om weg te blijven uit de spits. Of om met kleinere voertuigen duurzamer de binnenstad te bevoorraden. Een bedrijf als City Depot is daar een pionier in."

Bij Febetra (Federatie van Belgische Transporteurs) zegt directeur Philippe Degraef dat hij gerust met Antwerpen rond de tafel wil gaan zitten om een en ander te bespreken. "Alleen is het jammer dat we Koen Kennis nog niet hebben gehoord. Ik pas voor een plan dat ons door de strot zou worden geduwd. Sowieso mijden vrachtwagens nu al zoveel mogelijk zones 30, tenzij ze er écht moeten zijn."

Stef Leroy (Fietsersbond) steekt de duim op. "Schitterend idee van de stad. We zijn al enkele jaren vragende partij om vrachtwagens uit woonkernen te bannen en in te zetten op kleinere voertuigen. We zullen zien of het juridisch af te dwingen valt."

Het verbod kan er bijvoorbeeld komen in de Lamorinièrestraat, waar de ene na de andere school ligt.
Laenen Het verbod kan er bijvoorbeeld komen in de Lamorinièrestraat, waar de ene na de andere school ligt.