Omgevingsplan bepaalt soort gebouw

De gemeenteraad van Vosselaar heeft een 'woonomgevingsplan' goedgekeurd. Dat is een plan dat voor het grondgebied de richtlijnen vastlegt voor bebouwing. Het is er vooral gekomen omdat de laatste jaren heel wat projectaanvragen werden ingediend. Voortaan wordt elke aanvraag getoetst aan dat plan. Er zijn vier zones. In het centrumgebied is verdichten de boodschap. Daar zijn appartementen toegelaten. Daarnaast ligt het centrumgebied met meer open bebouwing. Daar zijn nog kleinschalige meergezinswoningen mogelijk. Daarbuiten ligt de woonwijk waar eengezinswoningen de norm zijn. Ten slotte is er de landschapswijk. Daar is verdichting mogelijk als het gekoppeld wordt aan vergroening. (VTT)