Geen 18 huizen aan Konijnenberg

Een verkavelingsaanvraag voor achttien woningen tussen de Konijnenberg, Antwerpsesteenweg en Dennendreef is geweigerd. Er liep sinds enkele maanden een aanvraag om het perceel te verkavelen, maar actiegroep Leefbaar Vosselaar tekende bezwaar aan via een online petitie. De actiegroep wil niet dat er verder geraakt wordt aan het groene karakter van Vosselaar. Het schepencollege is de actiegroep daarin gevolgd en heeft de aanvraag nu geweigerd. De projectontwikkelaar kan altijd nog een beroepsprocedure starten bij de provinciale deputatie. (DVGT)