Leerlingen gestraft voor cyberpesten van leerkrachten: van ‘grappige’ memes tot bodyshaming

Het kloostergebouw in Vorselaar
Adrie de Kok Het kloostergebouw in Vorselaar
De directie van het Kardinaal van Roeyinstituut heeft sancties genomen tegen enkele leerlingen die ‘memes’ over leerkrachten hadden verspreid via Instagram en er dan naar eigen zeggen ‘grappige’ commentaren hadden bijgeplaatst. “Het probleem was dat berichten gedeeld werden en er echt beledigende commentaren op kwamen”, zegt directrice Birgit Mylle. “We zijn blij dat ze zelf tot inzicht kwamen na ons bericht.”

Een kleine groepje leerlingen had een anoniem account op Instagram aangemaakt,  waarbij ze duidelijk gebruik maakten van het logo en de naam van de school. Op het account werden foto’s geplaatst van leerkrachten waarop dan commentaren kwamen over hun klederdracht, uiterlijk of andere opmerkingen. Ze namen bij momenten erg beledigende vormen aan. Toen de school dat ontdekte en elke leerlinge een bericht had gestuurd, verdween het account en kwamen de leerlingen uiteindelijk zelf melden dat zij het hadden gedaan.

Grappig bedoeld

De leerlingen verontschuldigden zich toen ze bij de directie aanklopten. “We hadden hen ook duidelijk gemaakt dat het gebruik van foto’s zonder toestemming een schending van de privacy is en zelfs strafrechterlijk te vervolgen is”, zegt directrice Birgit Mylle. “Bovendien was het in sommige gevallen echt wel beledigend en zeer kwetsend voor de betrokken leerkrachten. Tijdens de week tegen pesten is het misschien wel de ideale moment om het onder de aandacht te brengen.”

Ze hebben spijt getoond en stonden niet stil dat het zelfs strafrechterlijk kan vervolgd worden

Directrice Birgit Mylle

Sancties

De school heeft sancties genomen. De leerlingen kregen een strafstudie, maar daar blijft het niet bij. “Ze hebben ook een begeleidingscontract moeten ondertekenen”, aldus de directie. “Als ze nog eens iets dergelijks doen, dan bestaat de kans dat ze van school gestuurd worden. Ze kunnen eventueel ook in gesprek gaan met de getroffen leerkrachten indien die dat willen. En omdat ze de naam en school hebben misbruikt op het account, moeten ze zich extra inzetten tijdens activiteiten die op onze school zullen plaatsvinden.”

Bevraging

De school bekijkt ook hoe het in de toekomst dergelijk zaken kan vermijden of nog meer kan duidelijk maken wat gevaren kunnen zijn van cyberpesten. “Ironisch genoeg waren we achter de schermen bezig met plannen in die richting”, zegt Mylle nog. “We hadden onder meer een bevraging gedaan rond verslavingen, waaronder ook sociale media vallen. We verwachten die resultaten binnenkort. De realiteit heeft ons ingehaald. Maar we zetten de plannen zeker verder.”