Alle macht bij één partij, is dat slim?

STEM 2018 | DIT MOET BETER IN VORSELAAR

De kandidaten voor de verkiezingen van ACTIEV.
Vanderveken De kandidaten voor de verkiezingen van ACTIEV.
De partij van burgemeester Lieven Janssens (ACTIEV) heeft een absolute meerderheid. Nu er twee oppositiepartijen zijn weggevallen, is de kans groot dat er nog meer zetels bijkomen. Is dat nog democratisch te noemen, zo één partij aan de macht ?

Lieven Janssens, huidig en hoogst waarschijnlijk ook de toekomstig burgemeester, ziet geen graten in de alleenheerschappij. "ACTIEV lichtte haar ideeën ruimschoots op voorhand toe en besprak belangrijke dossiers met fractievoorzitters en de gemeenteraad, zelfs met aangelanden, met verenigingen en handelaars", zegt Lieven Janssens. "Vorselaar heeft geen baat aan politieke inmenging of nodeloze debatten. Mensen vragen actie, daadkracht, beslissingen. ACTIEV is de enige lokale lijst in Vorselaar. We zijn volledig onafhankelijk en ongebonden. ACTIEV koos altijd consequent om de klassieke partijpolitiek los te laten en kan dus volledig onafhankelijk en ongebonden kiezen voor Vorselaar. Daarin komen ook vele meningen aan bod. We pleiten ook voor inspraak via werkgroepen, adviesraden, infoavonden, bewonersvergaderingen. De raadsleden en schepenen zijn allemaal heel toegankelijk en weten dus goed wat er leeft."


Luc Lauwereys van CD&V, de enige oppositiepartij, vindt het géén goed gegeven. "Het leidt op termijn enkel tot minder transparantie en vriendjespolitiek. In een coalitie zullen de partners elkaar beter controleren. CD&V zal, ook al halen wij een absolute meerderheid, altijd streven naar een coalitie." (VTT)