Voorbereidende werken aan stormvloedkering

De afdeling Kust start volgende week met de voorbereidende werken voor de aanleg van de stormvloedkering in de Havegeul. Daarvoor zal een tijdelijke werkhaven worden aangelegd tussen de hoog- en laagwaterlijn op het strand tussen het Staketsel en het Hendrikaplein. Tijdens de werken zal machinaal worden gegraven en de mogelijkheid bestaat dat er drijfzand ontstaat. Daarom zal de zone verboden terrein zijn voor wandelaars en worden afgebakend. Door de ligging is een volledige afbakening wel niet mogelijk en daarom wordt aan wandelaars en kijklustigen gevraagd om de verordening te respecteren. (BPM)