Voetgangers aan Leienwerf brengen zichzelf in gevaar

De voetgangers die wachten op groen om de Frankrijklei tussen de De Keyserlei en de Teniersplaats over te steken richting Meir, blijven voor gevaarlijke situaties zorgen. Wie als automobilist even niet uitkijkt, kan er zo een voetganger opscheppen die op de rijbaan staat te wachten.

Ondanks een bord met 'voetgangers hier wachten', betonnen blokken geplaatst op de middenberm, een rood geschilderd fietspad en een betere afstelling van de verkeerslichten, blijven mensen op de rijbaan wachten of al oversteken tot aan de middenberm bij rood licht. De heraanleg van dit kruispunt is pas voorzien in juni 2017. "Ik hoop dat ook voetgangers de wegcode beter leren respecteren", zegt mobiliteitsschepen Koen Kennis (N-VA).

Met de nieuwe politiecampagne 'Samen respecteren we de verkeersregels' wordt ook een appel gedaan om als voetganger te wachten op groen licht voor meer veiligheid in het verkeer. Kinderen spelen een glansrol in de campagne. Door ze samen met hun ouders of grootouders af te beelden, wordt de nadruk gelegd op de voorbeeldfunctie die volwassenen hebben. (DILA)

Op het zebrapad op de Frankrijklei tussen de De Keyserlei en de Teniersplaats zie je elke dag gevaarlijke situaties.
Laenen Op het zebrapad op de Frankrijklei tussen de De Keyserlei en de Teniersplaats zie je elke dag gevaarlijke situaties.