Voer- en Gulpvallei erkend als waardevolle landschappen

“Parels die we bewaren voor het nageslacht”

Burgemeester Huub Broer in Snauwenberg, één van de landschappen die nu voorgoed erkend zijn als gebieden van grote cultuurhistorische waarde.
Karolien Coenen Burgemeester Huub Broer in Snauwenberg, één van de landschappen die nu voorgoed erkend zijn als gebieden van grote cultuurhistorische waarde.
Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) die ook bevoegd is voor het onroerend erfgoed heeft twee gebieden in Voeren definitief erkend landschappen met een grote cultuurhistorische waarde. “Het zijn landschapsparels”, motiveerde hij z’n besluit. “Ze zijn kostbaar en moeten bewaard blijven voor de huidige en toekomstige generaties.” Concreet heeft Bourgeois de landschappen Altenborek en Voervallei alsook de Gulpvallei (beiden genoemd naar de Voer en Gulp als waterlopen). Samen beslaat ze nagenoeg een derde van de totale oppervlakte van Voeren.

Het grootste plan

Hetgeen burgemeester Huub Broers (Voerbelangen) beaamt. “Het is het grootste plan uit m’n lange carrière in de politiek dat ik mee heb voorbereid”, bekende hij. “Méér dan twee jaar werd hierover met alle betrokkenen en niet in het minst de boeren overleg gepleegd.” De erkenning is van groot belang voor de gemeente. “Zo beschermen we de eigenheid van de gebieden die onder druk staan”, vervolgde Huub Broers. 

Parels

De Voervallei en die van de Gulp zijn twee unieke landschappen. “De valleien en hellingen zijn bezaaid met oude graslanden met kleine taluds. Ze hebben een grot erfgoedwaarde en houden de erosie van de bodem tegen”, lezen we in het erkenningsbesluit van het Vlaams agentschap onroerend erfgoed. “Er zijn boomgaarden op hoogstam. Weilanden zijn afgebakend met meidoornhagen en houtkanten. Heel wat kleine landschapselementen zijn er terug te vinden: hagen, solitaire bomen, holle wegen en wegkruisen. Verder kan je vanop de plateaus en vanuit de valleien genieten van prachtige vergezichten”, aldus het besluit.

Met boeren

De erkenning op zich is een belangrijke stap in het in stand houden van de beschermde landschappen. De komende twee jaar gaan de gemeente en het regionaal landschap Haspengouw en Voeren een beheersplan opmaken. “We doen dat in overleg en samenwerking met de eigenaars en gebruikers enerzijds en met de individuele boeren anderzijds”, lichtte Huub Broers toe. “We willen de boeren papierwerk besparen. Met het beheersplan op zak hebben ze geen afzonderlijke vergunning op toelating meer nodig voor werken die in het beheersplan vrijgesteld worden. Bovendien opent de erkenning voor hen de mogelijkheid om erfgoedpremies aan te vragen en te bekomen. Aanvankelijk stonden de boeren argwanend tegenover de erkenning omdat ze vreesden dat ze niks meer konden doen zonder toestemming. De ongerustheid hebben we grotendeels weg kunnen nemen.”

Versoepeling

 Het beheersplan zorgt voor een versoepeling van regels die boeren en andere eigenaars van de gronden in de betrokken landschappen moeten naleven. “Welke sproeistoffen mogen waar gebruikt worden”, verduidelijkte Broers.  “Welk onkruid mag bestreden worden?  Wat met dode hagen? Het beheersplan zal per perceel uitgewerkt worden. We gaan de boeren hierbij begeleiden.” Door de erkenning krijgt de gemeente Voeren een éénmalige subsidie van 40.000 euro. “Als gemeente doen we daar nog 60.000 euro bovenop”, besloot hij. 
Reacties

Alle reacties zijn welkom zolang ze voldoen aan de do's en don'ts die je hier kan terugvinden: gedragsregels. Elke dag ontvangen wij duizenden reacties, het kan enkele uren duren voor jouw reactie wordt geplaatst. Wordt jouw reactie afgekeurd dan werd er geoordeeld dat deze onze gedragsregels schendt.