Nooit meer een modderstroom

Afgelopen zomer liepen meer dan 50 huizen onder water in Voeren.
Karolien Coenen Afgelopen zomer liepen meer dan 50 huizen onder water in Voeren.
Begin juni deed een zondvloed meer dan 50 huizen in Moelingen onderlopen. De Berwijn trad buiten haar oevers en het water stond tot een meter hoog. Met het water komt een modderstroom mee. Is het door de klimaatverandering onbegonnen werk om toekomstige wateroverlast een halt toe te roepen? Of doen extra maatregelen er wel toe?

Burgemeester Huub Broers, die de lijst Voerbelangen trekt, bleef niet bij de pakken zitten. Hij ging met de Vlaamse Milieu Maatschappij (VMM), die de Berwijn beheert, rond de tafel zitten. "Tegen de herfst zal de Berwijn geruimd worden", aluds Broers. "De laatste keer ligt al 20 jaar achter ons. Keien en takken moeten eruit. Verder wordt ze dieper uitgegraven en op een aantal plekken verbreed. Zo kan meer water afgevoerd worden." Om het water dat van hoger gelegen velden komt, op te vangen zodat het centrum van Moelingen niet onderloopt, is een wachtbekken nodig, maar dat zal niet vanzelfsprekend zijn. "Het bufferbekken moet op grond van het Agentschap Natuur en Bos aangelegd worden", stelt Huub Broers.


"Het is een complex probleem dat een grondige aanpak vergt", laat lijsttrekker van RAL Jean Leveau noteren. "In eerste instantie moeten we zorgen dat het water vlotter door de Berwijn kan stromen. Bovendien moeten de gemeente, provincie, de aangrenzende Waalse dorpen en inwoners van Moelingen rond de tafel gaan zitten om de oorzaken van de overstroming aan te pakken." (LXB)