Grootste werken ooit begonnen

DUUR: 2 JAAR KOSTEN: 6 MILJOEN SPECIALE AANDACHT VOOR VOER

Burgemeester Huub Broers bij de grootscheepse werken, de grootste ooit voor de gemeente.
Foto Mine Dalemans Burgemeester Huub Broers bij de grootscheepse werken, de grootste ooit voor de gemeente.
Na tien jaar plannen en studies maken, starten de grootste openbare werken ooit in de gemeente. Over een lengte van bijna acht kilometer wordt in 's Gravenvoeren, Sint- Martensvoeren en Sint- Pietersvoeren een gescheiden riolering met nieuw wegdek aangelegd.

"Een garantie op meer leven in het water", vult Broers aan. "Verder gaan we op en aan de oevers van de Voer, meerbepaald in het centrum van 's Gravenvoeren, zorgen voor meer beleving." Naar omvang, tijd en investering zijn het de grootste werken in de gemeente. "Ze nemen twee jaar in beslag en kosten zes miljoen euro. 250.000 euro is voor rekening van de gemeente." De rest wordt ingebracht door Aquafin en Infrax. Die laatste zorgt in 's Gravenvoeren voor de nutsleidingen.

Beleving

"Door gescheiden riolering loopt het afvalwater van de huizen niet langer in de Voer", stelt Broers. "De afvoer van vuil water wordt afgekoppeld en gaat naar het zuiveringsstation." Ook zijn de werken belangrijk om de wateroverlast, die bij hevige regenval meermaals het centrum van 's Gravenvoeren blank heeft gezet, te voorkomen. "Daar leggen we een bijkomende arm van de Voer aan. De bypass gaat ondergronds - het water loopt door buizen met een doorsnede van 1,20 meter - en ontlast zo het centum". Extra aandacht gaat naar het vergroenen van de Voer. "Langs de Voer leggen we over een afstand van 800 meter een groene boulevard aan. Een laan met bomen en struiken. Een promenade met zitbanken waar mensen even kunnen verpozen aan het water. Bovendien voorzien we trapjes aan de Voer maar dan in de vorm van een haflrond. Ze doen dienst als een theater in openlucht. Zo zorgen we voor meer beleving aan de oevers."

Hinder

Bij openbare werken kan je geen omelet maken zonder eieren te breken. "Er zal hinder zijn op een aantal straten waar de riolering en wegdek in fasen wordt uitgevoerd", weet Broers. "Maar we doen er alles aan om de hinder tot een minimum te beperken. Handelaars blijven bereikbaar. We gaan goed met de bevolking communiceren. Zo verdelen we in de 1.700 huizen die Voeren telt een brochure over de timing en het verloop van de werken, de omleidingen en de toegankelijkheid van en naar de gemeente." Voor de aanleg van de gescheiden riolering moet rekening gehouden worden met de samenstelling van de ondergrond. "De bodem bestaat hier veelal uit een mengeling van kiezel en zware steenslag. Problemen kunnen wel ontstaan als de graafmachine op silexsteen uitkomt", besluit de burgemeester.