Veto tegen naamsverandering De Sceure

Raadslid Marie-Anne Verlende (LVP) wil niet dat de naam van het ontmoetingscentrum De Sceure veranderd wordt naar De Scheure. Ze stelde daar op de gemeenteraad haar veto tegen. De naamsverandering is een idee van de Vleterse cultuurraad.


Voormalig burgemeester Réné De Meester, de schoonvader van Verlende, had in 1981 twee Oostvleterse professoren geraadpleegd over de naam. Zij adviseerden De Sceure, omdat de letter -h toen niet werd uitgesproken. Net omdat de naam dus historisch gezien correct was, pleitte het raadslid ervoor om De Sceure te behouden.


"Als we de naam veranderen naar De Scheure, klopt het eigenlijk ook niet", aldus burgemeester Mourisse (LVP). "Dan zou het eigenlijk om een scheur in je broek gaan of je 'sleppen scheuren'. Wie helemaal correct wil zijn, moet De Schuur zeggen, maar dat is ook niet de bedoeling. Verlende heeft dus gelijk." Het raadslid zal nu de historische achtergrond en de uitleg van de historicus neerschrijven voor de raad. Die zal op basis daarvan dan een oordeel kunnen vellen over de beste naam. Tijdens een volgende gemeenteraadszitting wordt de knoop dan doorgehakt. (BLI)