Politiekantoor meestal dicht, want bediende mag niet alleen de deur openen

De gemeenteraad in Vleteren heeft een dotatie van 239.627 euro aan de politiezone Arro Ieper goedgekeurd, maar vraagt wel dat er zo snel mogelijk extra personeel bijkomt. Het politiekantoor van Vleteren is meestal dicht, want de bediende mag de deur niet openen als ze alleen is.

Tijdens de gemeenteraad van november werd het punt over de bijdrage van de gemeente aan de politie met een maand uitgesteld naar de gemeenteraad van vorige donderdag. Raadsleden gingen niet akkoord met de de dienstverlening die Vleteren krijgt voor de gemeentelijke bijdrage van 239.627 euro. "De politie in Vleteren hebben recht op een middenkader (hoofdinspecteur), twee basiskaders (inspecteurs) en een deeltijds administratief bediende. Maar wegens langdurige ziekte van een politieman is er nu één wijkagent en een bediende aanwezig", zegt burgemeester Stephan Mourisse (LVP). Het lokale politiekantoor ook is meestal gesloten, want de bediende mag om veiligheidsredenen de deur niet openen als ze alleen is. De Poperingse hoofdinspecteur Paul Carbon werd dan wel aangesteld als coördinator in Vleteren, maar hij doet ook nog dienst in Poperinge en Heuvelland. Korpschef Luc Deryckere, commissaris Georges Aeck en hoofdinspecteur Paul Carbon van de politiezone Arro Ieper, waartoe Vleteren behoort, kwamen tijdens de jongste gemeenteraad de invulling en werking van het commissariaat in Vleteren toelichten. Volgens korpschef Deryckere is e binnen de politiezone Arro Ieper een tekort van negen hoofdinspecteurs. Die middenkaderfuncties werden al verscheidene keren vacant gesteld, maar daar komt geen enkele reactie op. "We hebben wel al een kandidaat voor de vervanging van de zieke agent in Vleteren, maar die kan pas vanaf 1 juni 2018 in dienst treden", aldus de korpschef.


De korpschef stelde voor om de administratief bediende te laten werken vanuit het gemeentehuis, zodat inwoners er ook op ruimere uren en op afspraak terecht kunnen. Burgemeester Mourisse stemde hiermee. De gemeenteraad keurde uiteindelijk de dotatie goed, maar vraagt een zesmaandelijkse evaluatie. Of er dan maatregelen komen als er nog geen extra politiepersoneel is, is nog niet bekend. (LBR)