Nieuwe verblijf voor ara's is klaar

Er wonen momenteel vijf ara's.
Foto's Eric Flamand Er wonen momenteel vijf ara's.

Het verblijf voor de ara's is klaar in dierenopvangcentrum De Zonnegloed. "De ara's kunnen lustig fladderen zonder gestoord te worden en binnenkort komen er nog soortgenoten", legt Karel Ackaert, projectverantwoordelijke van De Zonnegloed uit. "Ondertussen hebben we al vijf ara's opgevangen, maar er komen nog vier ara's uit een ander opvangcentrum bij." Het blijvend opvangen en vernieuwen in De Zonnegloed is te danken aan donaties en alle bezoekers. "Elke bezoeker helpt mee aan de verdere realisatie van ons verblijf. Dit jaar zijn al 75.000 mensen langsgeweest. Vorig jaar waren dat er 62.000. We zien ook dat de donaties flink gestegen zijn, met zo'n 25 procent, in vergelijking met vorig jaar.


(LBR)