Landelijke Gilde huldigt leden tijdens nieuwjaarsreceptie

Foto Eric Flamand

De Landelijke Gilde van Vleteren heeft een nieuwjaarsreceptie gehouden in het dorpshuis in Westvleteren. Voorzitter Dirk Van Hee wenste iedereen een gelukkig en gezond nieuwjaar . "We zijn hier om te klinken op het nieuwe jaar, maar we hebben nog een andere reden om te vieren", begon Dirk zijn speech. "Vandaag nemen we afscheid van drie bestuursleden. Jozef Kestier was 34 jaar bestuurslid, Dries Caulier 11 jaar en Jo Kestier heeft 23 jaar als bestuurslid op de teller. En dan bedanken we uiteraard ook onze trouwe leden. Zo is Michel Verbrigghe al 64 jaar lid. Maar één lid verbreekt alle records. De Abdij Sint-Sixtus is sinds de oprichting van de Boerengilde van Westvleteren in 1921 onafgebroken lid geweest. Broeder Pol zond een mail om ons te bedanken voor de uitnodiging en wenste ons verder succes met de werking." De gevierden kregen een attentie en een oorkonde.


(EFW)