Huis van het Kind lanceert rechtenbundel voor gezinnen

Het Huis van het Kind heeft een rechtenbundel voor gezinnen opgesteld. Deze moet gezinnen en professionelen de weg wijzen naar de diensten die hulp of financiële steun bieden. Veel mensen in armoede blijken financiële tegemoetkomingen en ondersteuning niet te benutten. De oorzaak is dat zij vaak niet op de hoogte zijn van de hulp waar zij recht op hebben. Stad Poperinge en het Sociaal Huis hebben een overzicht gemaakt van de rechten voor gezinnen in Poperinge. Deze informatie werd gebundeld door het Huis van het Kind. De rechtenbundel bestaat uit zo'n dertig fiches met info over kinderbijslag, thuiszorg, gezondheid, cultuur- en sportparticipatie, juridische hulp, onderwijs en wonen. De rechtenbundel werd ontwikkeld vanuit de werkgroep Kinderarmoede en is te raadplegen via www.huisvanhetkindpoperinge.be. Wie extra vragen heeft, kan contact opnemen met Huis van het Kind op het mailadres huisvanhetkind@poperinge.be of het nummer 057/33.20.83. (LBR)