Geen nieuwe naam voor De Sceure

POLITIEKE ONENIGHEID OVER LETTER H IN ONTMOETINGSCENTRUM

De Sceure blijft zonder H aan de gevel van het ontmoetingscentrum hangen.
Thomas De Conseth De Sceure blijft zonder H aan de gevel van het ontmoetingscentrum hangen.
De Sceure blijft De Sceure. Na een chaotische gemeenteraad met drie schorsingen, slaagde oppositiepartij CD&V er voor het eerst in jaren in de meerderheid van LVP te breken. De Sceure of De Scheure was de inzet van het debat. De letter H zorgde voor heel wat commotie.

Het waren Domien Doise en Herman Cauwelier die enkele maanden geleden een aanvraag indienden bij de Cultuurraad om de naam van het Oostvleterse ontmoetingscentrum De Sceure te veranderen in De Scheure. "De Sceure strookt gewoon niet met ons taalgebruik", aldus Domien Doise. "Het klinkt vreemd en iedereen spreekt het woord uit met de sch. De renovatie van het gebouw leek ons een ideale start om het vreemde sc-woord te bannen." De cultuurraad van Vleteren kwam samen en besloot om een gunstig advies uit te schrijven voor de naamsverandering. Het was aan de gemeenteraadsleden om de wijziging goed te keuren.


De discussie over de toevoeging van de H werd al enkele gemeenteraden doorgeschoven naar de volgende zitting. De naamsverandering kreeg de partijleden namelijk niet op eenzelfde lijn. Groot was de verwondering bij de Landelijke Volkspartij (LVP) toen CD&V-fractieleider Guido Berten onverwacht een voorstel indiende bij burgemeester Stephan Mourisse, die de gemeenteraad voorzit.


"We willen de discussie verleggen", opperde Berten. "We dreigen te verdrinken in een eindeloze discussie. Daarom stellen we voor om De Sceure vanaf nu OC De Vleter te noemen. In een trek kunnen we de dorpshuizen van Westvleteren en Woesten ook omdopen tot respectievelijk OC De Trappist en OC Roesten." De leden van LVP stonden perplex door het onverwachte voorstel en verlieten samen de raad voor overleg.

Guido Berten
Thomas De Conseth Guido Berten

Anonieme stemming

Voor burgemeester Stephan Mourisse was het duidelijk. "De dorpshuizen zijn al zeer bekend in de volksmond. We zijn niet van mening dat een naamswijziging opportuun is." De meerderheid stemde het onverwachte amendement richting de prullenmand. De burgervader vond het aangewezen om de naamswijziging anoniem te stemmen. "Het gaat hier om een persoonsgebonden kwestie", argumenteerde hij. "Niets van", sneerde Berten, nadat CD&V de raad liet schorsen. "De LVP is intern verdeeld over de naamswijziging en wil via een anonieme stemming de verdeeldheid verbergen." Berten eiste een stemming bij handopsteking of de partij zal zich onthouden. Niet meedoen betekent dat, ook door anoniem te stemmen, de verdeeldheid binnen de meerderheid zichtbaar zou zijn. Het politieke schaakspel dwong de partij tot een derde schorsing om de koppen bij elkaar te steken. De LVP verliet de raadzaal om te bezinnen over hun standpunt. Uiteindelijk stemde de LVP ermee in. Vijf leden van meerderheidspartij LVP stemden voor de naamswijziging, twee leden van de meerderheid stemden samen met de oppositie tegen. Na een chaotisch debat is de H definitief afgevoerd. "Ik vind het jammer dat een rechtzetting van een taalfout is uitgedraaid op een politiek spelletje", zucht Domien Doise.

Burgemeester Stephan
Michael Depestele (MDPP) Burgemeester Stephan