Wachten op maatregel die aanslaat

STEM 2018 | DIT MOET BETER IN VILVOORDE

Er is al veel over gezegd en geschreven: het handelscentrum loopt en staat leeg. Ondanks heel wat initiatieven met pop-ups om starters te lanceren is het wachten op een structurele maatregel die ook écht aanslaat.

"Met de aanleg van een ondergrondse parking, de totale vernieuwing van het handelscentrum en het verkeersvrij maken van de Grote Markt denken we het tij te kunnen keren", zegt burgemeester Hans Bonte (sp.a). "De ringtrambus moet daarbij zorgen voor een betere bereikbaarheid vanuit de wijken. Wat de leegstand in de Leuvensestraat betreft merken we dat de komst van winkelcomplex Docks en vooral de dreiging van Uplace investeerders nog altijd doet aarzelen om volop te kiezen voor Vilvoorde. De vernieuwde Grote Markt moet door het stadsbestuur gebruikt worden als hét evenementenplein bij uitstek. Het moet als het ware de stedelijke living worden van de Vilvoordenaar."

"De voorbije 10 jaar is de leegstand in Vilvoorde gestegen met 45%", stelt lijsttrekker Peter Van Kemseke van oppositiepartij CD&V vast. "Het nieuwe stadsbestuur moet vooral lokale starters en handelaars maximaal steunen, als een gelijkwaardige partner. Dat betekent onder meer meewerken aan evenementen die de handelskern aantrekkelijker maken: Lentemarkt, Ladiesnight, seizoenacties, een herfstbraderie,... Ook een betere bewegwijzering, het aanpassen van de leegstandsbelasting en kordater optreden tegen speculanten is nodig net als een stadsapp die lokaal shoppen aanmoedigt en een afstemming van het parkeerbeleid op het winkelen."

"We zijn er van overtuigd dat de voorzichtig ingezette heropleving van het handelscentrum zich in de tweede helft van 2018 en begin 2019 zal verderzetten", zegt lijsttrekker Jo De Ro (Open Vld). "De stukken van de puzzel waar we als stad impact op hebben werden intussen gelegd met de voorbije infrastructuurwerken. Daarnaast wordt er streng toegezien op de inning van de leegstandstaks. Voor ons mogen die boetes op leegstand serieus de hoogte in. We moeten ook met onze troeven naar potentiële investeerders durven stappen. Een veel nauwere samenwerking met de horeca zou ook een 'trekker' zijn, net als koopavonden en meer animatie in de stad tijdens de winkeluren."

Ook veel gewone huizen

"Niet enkel is er veel leegstand in de Leuvensestraat, ook veel gewone huizen en ook sociale woningen (meer dan 12%) staan leeg", zegt Sander Barrez (PVDA). "En dat terwijl de nood aan betaalbaar wonen enorm is. Om de leegstand aan te pakken willen we in de eerste plaats de leegstandstaks verdubbelen. Woningen die langer dan vijf jaar leegstaan worden eigendom van de stad. Genoeg noden om in te vullen... De stad kan ondertussen beginnen met de leegstaande sociale woningen op te knappen en toe te wijzen. We moeten ook de rekening maken van enorme winkelcomplexen à la Docks en Uplace. Dergelijke mastodonten zorgen ervoor dat onze stadskern doodbloedt."

"De leegstand en verloedering is in Vilvoorde veel groter dan elders en dit is een rechtstreeks gevolg van een onoordeelkundig stedenbouwkundig beleid", zegt Alain Van Hende van oppositiepartij Vilvocraten. "Ingewikkelde reglementen waarbij elke logica ontbreekt bemoeilijken fors de reconversie van leegstaande of verloederde panden. De leegstandstaks is niet alleen veel te hoog maar ook volledig inefficiënt. Er is nood aan de oprichting van een fonds dat zich uitsluitend toelegt op pandenbeheer binnen de handelskernen in de wijken. Immovil moet de stedelijke overheid de mogelijkheid tot bijsturen leveren in geval er onevenwichten dreigen te ontstaan (te veel pitabars, te veel schoenwinkels,...). Het voorkooprecht is daarbij een nuttige tool. Men moet ook proberen 'basiswinkels' in elke wijk te voorzien." (DBS)

In de Leuvensestraat staan heel wat panden leeg.
Lukas In de Leuvensestraat staan heel wat panden leeg.
Ook op andere plekken staan er heel wat handelspanden leeg.
Lukas Ook op andere plekken staan er heel wat handelspanden leeg.Reacties

Alle reacties zijn welkom zolang ze voldoen aan de do's en don'ts die je hier kan terugvinden: gedragsregels. Elke dag ontvangen wij duizenden reacties, het kan enkele uren duren voor jouw reactie wordt geplaatst. Wordt jouw reactie afgekeurd dan werd er geoordeeld dat deze onze gedragsregels schendt.