Verkeerslichten in plaats van rotondes?

HERINRICHTING HELDENPLEIN ZOU VOOR BETERE DOORSTROMING OP TRACÉ NIEUWE TRAMBUS ZORGEN

De rotonde op het Heldenplein wordt mogelijk vervangen door verkeerslichten.
Foto Lukas De rotonde op het Heldenplein wordt mogelijk vervangen door verkeerslichten.
De twee rotondes aan het Heldenplein worden mogelijk vervangen door kruispunten met verkeerslichten. Die optie wordt geopperd in een onderzoek naar het voorkeurstracé voor de trambus, die tegen 2019 door de regio moet rijden. Een herinrichting zou voor een vlottere verkeersdoorstroming zorgen. Burgemeester Hans Bonte (sp.a) beaamt dat het scenario op tafel ligt. "Maar voor de zomer wordt er niks beslist."

De Lijn en de Vlaamse administratie zijn momenteel druk bezig met het onderzoek naar het tracé voor de ringtrambus. Die moet vanaf 2019 door onze regio rijden tussen de Heizel en Brussels Airport. In een eigen bedding dan nog. Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) investeert 90 miljoen euro om de trambus voor het eerst naar Vlaanderen te halen en pendelaars een alternatief te bieden voor de file. Het tijdstip is cruciaal, want in 2019 starten ook de grootscheepse werken aan de Brusselse Ring.


Eén van de belangrijke knelpunten in Vilvoorde is het Heldenplein. Dat bestaat uit twee kort bij elkaar liggende rotondes waar zowat alle grote invalswegen op uitkomen. Centraal staat het gekende beeldhouwwerk 'het Paard' van Rik Poot. "Er liggen verschillende scenario's op tafel en daar zit ook totale herinrichting bij om zo tot een betere doorstroming te komen", legt burgemeester Hans Bonte (sp.a) uit. Al jaren staat er dag in dag uit heel wat file aan de rotondes. "Zelfs los van de trambus moeten we daar dus mogelijk een ingreep overwegen om tot een betere mobiliteit in onze stad te komen. We mogen alleszins niet in een scenario terechtkomen waarbij de ringtrambus evenzeer dreigt stil te staan. De hele stad overhoop halen en onszelf dan toch nog vastrijden: het zou de hele investering totaal zinloos maken."

Betere doorstroming

"De vraag blijft hoe we dit gaan aanpakken en of we de rotondes gaan behouden. Volgens een studiebureau zijn verkeerslichten beter voor de doorstroming dan de huidige rotondes. Daarmee gaan we terug naar een toestand van jaren terug, toen het verkeer vlotter liep dan nu, al moet er ook bijgezegd worden dat er destijds natuurlijk ook veel minder verkeer was."


De as Heldenplein, Stationlei en dan via een onderdoorgang onder de sporen door is het traject dat de trambus zou volgen door Vilvoorde. "Hoe het ook uitdraait, we verwachten hierin geen formele beslissing voor de zomer", aldus nog Bonte die zich in het verleden al sceptisch toonde dat de timing die minister Weyts voor de trambus vooropstelde (2019, red.) gehaald kan worden.

Niet talmen

Oppositiepartij CD&V vraagt dat er vooral niet getalmd wordt in het dossier. "Onze stad kampt met enorme mobiliteitsproblemen. De trambus kan een belangrijke rol spelen om die te helpen oplossen", zegt fractieleider Peter Van Kemseke.