Subsidie voor straat- en wijkfeesten verdubbeld

Het stadsbestuur van Vilvoorde heeft beslist om meer geld uit te trekken voor de ondersteuning van straat- en wijkfeesten.

Als je een feestje met de buren wil organiseren, krijg je voortaan maximaal 150 euro in plaats van 75 euro. De feestcheques werden ingevoerd om het gemeenschapsgevoel in de wijken van de stad te bevorderen.


Het verhoogde toelagebedrag ligt in lijn met de bedragen die andere gemeentebesturen hanteren. Onder de voorwaarden om de subsidie te bekomen valt onder meer dat minstens 15 bewoners moeten deelnemen en dat de aanvraag ten laatste 1 maand vóór het evenement moet worden ingediend.


Het college van burgemeester en schepenen beslist uiterlijk drie weken na de aanvraag over het al dan niet toekennen van de toelage. (DBS)