Stad vraagt mening Vilvoordenaars over toekomst zone Asiat-Darse

De stad heeft grote plannen met de Asiat-Darsesite.
Foto Lukas De stad heeft grote plannen met de Asiat-Darsesite.
De stad wil samen met de Vilvoordenaars nadenken over een toekomst voor Asiat-Darse, een zone van ruim 50 hectare in het noorden van Vilvoorde, bekend door de iconische koeltorens. Als eerste stap lanceert de stad hierover een participatieplatform. Gedurende de zomermaanden kan iedere Vilvoordenaar het gebied alvast (her)ontdekken en er vertoeven, spelen, sporten, picknicken of deelnemen aan workshops, evenementen of kampen.

Vilvoorde blijft zoals bekend enorm groeien als stad. Maar de beschikbare ruimte is schaars. Daarom heeft de stad een ruimtelijk plan uitgewerkt onder de naam ‘Ons Vilvoorde Morgen’. Dit plan zal nu samen met de inwoners verder uitgewerkt worden. Een van de gebieden die enorme mogelijkheden biedt om aan de noden van de groeiende bevolking te voldoen is Asiat-Darse. Het is een zone van ruim 50 hectare in het noorden van Vilvoorde met de voormalige militaire site Asiat en Darse, het insteekdok. Door de unieke ligging wil de stad Asiat-Darse de komende jaren ontwikkelen tot een bloeiend nieuw stadsdeel met vooral nieuwe gemeenschapsvoorzieningen, niet in het minst voor kinderen en jongeren.

Inspraak

Asiat-Darse is echter ook een project op lange termijn en voor het ontwikkelen van dit gebied moeten ook plannen gemaakt worden. Het stadsbestuur wil hier graag de bevolking bij betrekken en zoekt een antwoord op vragen als ‘Wat hebben we als Vilvoordenaar nodig?’ of ‘Wat vinden we belangrijk voor dit gebied?’. Via het digitale participatieplatform www.inspraakinvilvoorde.be/asiat-darse kunnen inwoners het proces volgen en feedback geven op de ontwerpdocumenten die later gebruikt zullen worden om de finale plannen te maken. Elke geïnteresseerde krijgt dus inzage in het beleid nog vóór het is gevormd en inspraak in wat morgen gebeurt met Asiat-Darse.

Schepen voor ruimtelijke ordening Barbara de Bakker (Groen) kijkt positief uit naar het traject: “De finale visie rond het gebied van de Asiat-Darse zal bepalen wat de bestemming is voor dit gebied. Wat er kan en wat niet kan. Vorig jaar heeft de stad zich samen met heel wat burgers verzet tegen de komst van een nieuwe logistieke speler op de groene Darse. Dat bewijst dat de Vilvoordenaars zich betrokken voelen. Voortgaand op het stadsmakers-traject denk ik dat we een goede eerste stap hebben gezet om meer in dialoog te gaan over belangrijke stadsvernieuwingsprojecten als deze.”

Het online platform maakt deel uit van een breder participatietraject met dialoogtafels en infomomenten. Toegang krijg je via een persoonlijke code. Flyers met code kan je ophalen in het stadhuis, de Bibliotheek, cc Het Bolwerk, de administratieve centra Mattenkot, Portaels en Kursaal en in de lokale dienstencentra Peutie, Kassei, Faubourg, De Meer en Den Dries. Feedback geven kan volledig anoniem.
Reacties

Alle reacties zijn welkom zolang ze voldoen aan de do's en don'ts die je hier kan terugvinden: gedragsregels. Elke dag ontvangen wij duizenden reacties, het kan enkele uren duren voor jouw reactie wordt geplaatst. Wordt jouw reactie afgekeurd dan werd er geoordeeld dat deze onze gedragsregels schendt.