Stad dient klacht in tegen voormalig stadsontvanger

De stad Vilvoorde heeft gisteren beslist om een klacht met burgerlijke partijstelling bij de onderzoeksrechter in te dienen tegen de voormalige stadsontvanger. De klacht komt er wegens vermeende schriftvervalsing.

Eind vorig jaar werd een tuchtprocedure opgestart tegen de financieel beheerder van de stad Vilvoorde. De man, die negentien jaar dienst had, zou een brief van een bedrijfsrevisor, die de rekeningen heeft nagekeken, eerst 'aangepast' en nadien pas doorgestuurd hebben naar de hogere overheid.

Zelf stap opzij gezet

In december besloot de stadsontvanger de uitslag van het tuchtonderzoek niet af te wachten en een stap opzij te zetten. Daardoor werd de tuchtprocedure meteen stopgezet. Toch is de zaak daarmee nog niet afgerond, integendeel. Gisteren besliste het stadsbestuur namelijk om een klacht met burgerlijke partijstelling bij de onderzoeksrechter in te dienen. Het schepencollege had eerder een reeks auditopdrachten laten uitvoeren door gespecialiseerde instanties om klaarheid te brengen in de boekhouding van de stad en het autonoom gemeentebedrijf. Vervolgens voerde Audit Vlaanderen ook een forensische audit uit. De conclusies daarvan werden vorige week vrijdag overgemaakt aan burgemeester Hans Bonte (sp.a) en de secretaris van de stad.


"Uit het rapport blijkt dat er vaststellingen werden gedaan die erop kunnen wijzen dat er misdrijven gepleegd werden", zegt Bonte. "Daarom hebben we beslist om een advocaat aan te stellen om de mogelijk geleden schade te recupereren." (RDK)