Sanering Sluisstraat start dit najaar

De stad plant in samenwerking met de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) in het najaar de heraanleg en sanering van de Sluisstraat. De straat zal heraangelegd worden van aan het kruispunt met de Harensesteenweg tot aan de Zenne.

Concreet zal de wegenis, de riolering en het wegdek van de brug over de Zenne worden vernieuwd. Er wordt een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd, de voetpaden worden verbreed en een veilige fietsoversteek ter hoogte van het Zennepad gerealiseerd.

Vervuilde grond

Verder zal de vervuiling van de ondergrond aangepakt worden. De vervuilde grond zal tijdens de werken worden afgegraven en gesaneerd. Door deze werken gelijktijdig uit te voeren wordt er getracht de hinder voor de omwonenden tot een minimum te beperken.


Om de nutsinfrastuctuur te vernieuwen voor de straat heraangelegd wordt, zijn de nutsmaatschappijen eind mei gestart met het vernieuwen van hun leidingen. Deze leidingen bevinden zich in de voetpaden. De grond die tijdens deze werken afgegraven wordt, zal


ook gesaneerd worden.


(DBS)