Portaelsschool gebuisd na inspectie

STAD KRIJGT DRIE JAAR OM BEWOONBAARHEID EN VEILIGHEID OP TE KRIKKEN

Johan Serkeyn in de Portaelsschool: "Er is een enorm inhaalmanoeuvre nodig."
Archief Lukas Johan Serkeyn in de Portaelsschool: "Er is een enorm inhaalmanoeuvre nodig."
De Portaelsschool voor Beeldende Kunsten heeft van de inspectie een ongunstig advies gekregen. De school is gebuisd voor (brand)veiligheid, hygiëne en bewoonbaarheid. Het is nu aan de stad, de beheerder, om binnen de drie jaar de nodige aanpassingen te doen.

De inspectie van het Ministerie van Onderwijs heeft een gedeeltelijk ongunstig advies gegeven aan de Portaelsschool voor Beeldende Kunsten na een specifieke doorlichting van de erkenningsvoorwaarden. "Het gaat niet om pedagogische tekortkomingen - het kunstonderwijs is prima - maar om veiligheids- en bewoonbaarheidseisen", legt cultuurschepen Johan Serkeyn (sp.a) uit. "De school huist in een oud gebouw van het vroegere Waterbedrijf en dat is helemaal afgeleefd."

Al ingegrepen

Aan een aantal van die problemen is de stad al tegemoetgekomen met renovatiewerken van 400.000 euro. "Het sanitair is vernieuwd en uitgebreid, de ramen zijn vervangen en ook de klaslokalen hebben een make-over gekregen. Verder zijn we bezig om brandoefeningen op punt te stellen, pictogrammen aan te brengen en brandblussers te plaatsen. In het rapport werd er ook gewezen op de stockage van gevaarlijke stoffen die gebruikt worden in de lessen. Daarvoor werd een bergruimte gebouwd."


Niet toevallig heeft de stad de Portaelsschool nog maar pas als laatste school in Vilvoorde opgenomen in het stedelijk onderwijs. De overgang moet tegen volgend schooljaar helemaal rond zijn. "Tot op vandaag werkte de school autonoom. Het bestuur had het de laatste jaren echter al bijzonder moeilijk om modern kunstonderwijs te organiseren, en daarbij ook rekening te houden met de financiële lasten, welzijnsbeleid en veiligheid." Het ongunstig advies toont dan ook aan dat het vijf voor twaalf is. "Er is een enorm inhaalmanoeuvre nodig. Het was inderdaad hoog tijd voor de stad om het heft in handen te nemen. Je moet voor al die zaken eigenlijk iemand specifiek in dienst hebben en dat was niet het geval. Die rol zullen onze stadsdiensten nu op zich nemen."

Drie jaar uitstel

Intussen werd al een 'verbeteringsplan' uitgewerkt door de directeur om al deze punten aan te pakken. "Dat gebeurt onder begeleiding van onze veiligheidsadviseur en de dienst onderwijs. Het werd donderdagavond door de Raad van Bestuur en het college goedgekeurd. We vragen het Ministerie drie jaar uitstel om alle negatieve punten weg te werken." Als daar niet aan voldaan wordt, kan de school haar erkenning verliezen.