Parket Halle-Vilvoorde opende al 530 dossiers voor niet naleven coronamaatregelen

Photo News
Het parket van Halle-Vilvoorde heeft sinds de invoering van de coronamaatregelen op 13 maart al 530 dossiers geopend. Dat meldt het parket vandaag. “De sensibiliseringsfase ligt reeds lang achter ons en de bevolking is intussen zeer goed op de hoogte van de ernst van de situatie en van de opgelegde maatregelen. Wie nu nog de richtlijnen overtreedt, wordt dus geacht dat bewust en kwaadwillig te doen”, aldus woordvoerder Gilles Blondeau.

Maar liefst 530 dossiers werden sinds de invoering van de coronamaatregelen geopend door het parket Halle-Vilvoorde. Die dossiers omvatten 325 processen-verbaal lastens meerderjarigen en 35 processen-verbaal lastens minderjarigen. Bovendien werden nog zo’n 107 processen-verbaal opgesteld waarin een OMS, oftewel een Onmiddellijke Minnelijke Schikking, door de politie werd opgelegd. 

Volgens het parket werden de meeste processen-verbaal opgesteld inzake het samenscholingsverbod en het verbod op niet-essentiële verplaatsingen. “Het parket Halle-Vilvoorde zal streng optreden tegen overtreders van de coronamaatregelen”, zegt woordvoerder Gilles Blondeau. “De sensibiliseringsfase ligt reeds lang achter ons en de bevolking is intussen zeer goed op de hoogte van de ernst van de situatie en van de opgelegde maatregelen. Wie nu nog de richtlijnen overtreedt, wordt dus geacht dat bewust en kwaadwillig te doen.”

Dagvaarding

Tegen alle overtreders zal een proces-verbaal worden opgesteld waarna een OMS door de politie of een MS (Minnelijke Schikking) door het parket zal worden opgelegd. De bedragen van de minnelijke schikkingen bedragen 250 euro voor een particulier en 750 euro voor een rechtspersoon. Er wordt geen (O)MS opgelegd aan minderjarige overtreders. “Het parket zal een aangepaste reactie hanteren voor elke minderjarige overtreder.”

Wanneer een persoon weigert te betalen, niet tijdig betaalt of de minnelijke schikking deels betaalt, wordt er overgegaan tot een rechtstreekse dagvaarding. De personen die reeds antecedenten hebben op het vlak van het niet-naleven van de coronamaatregelen, zullen onmiddellijk gedagvaard worden. Alle gedagvaarde dossiers zullen worden vastgesteld op themazittingen op nog te bepalen data.

In geval van andere inbreuken zoals het bewust spuwen, niezen of hoesten naar andere personen zal een apart pv worden opgesteld dat, naargelang de context, aanleiding zal geven tot een strengere MS, een rechtstreekse dagvaarding of een voorleiding bij de onderzoeksrechter met oog op het verkrijgen van een aanhoudingsbevel.