Lage-emissiezone zoals Brussel en Antwerpen?

STEM 2018 | DIT MOET BETER IN VILVOORDE

Vilvoorde plant de bouw van een kribbe en een school nagenoeg onder het viaduct van Vilvoorde. Gezond is anders, zou men denken.
Foto Lukas Vilvoorde plant de bouw van een kribbe en een school nagenoeg onder het viaduct van Vilvoorde. Gezond is anders, zou men denken.
Vilvoorde plant de bouw van een kribbe en een school nagenoeg onder het viaduct van Vilvoorde. Gezond is anders, zou men denken. "Dit is absoluut geen goede locatie gelet op de concentratiepieken aan fijn stof en de constante hoge stikstofdioxide-waarden", luidt dan ook de kritiek.

"Naast de hogere overheid kunnen ook een stad en haar burgers meer doen om aan de fijnstofproblematiek te werken", zegt lijsttrekker Jo De Ro (Open Vld). "In eerste instantie moeten we inwoners aanmoedigen om korte afstanden vaker met de fiets of te voet af te leggen. Daarnaast moet de stad zelf het goede voorbeeld blijven geven: de laatste jaren hebben we 900.000 euro per jaar geïnvesteerd om onze stadsgebouwen beter te isoleren, groene stroom te laten produceren en minder te laten uitstoten. Wij zijn wel uitdrukkelijk voorstander van een school in de kanaalzone want op termijn gaan daar wel 5.000 mensen wonen. Stel je voor dat die allemaal 's ochtends de auto gaan nemen om hun kinderen naar een school in het centrum te brengen... Door rond die school géén auto's toe te laten, zal de nabije uitstoot zeer laag zijn."

Naaldbos als buffer

"Dit is gewoon onverantwoord", vindt lijsttrekker Fred Luyckx (Voluit Respect). "Op het terrein tussen het huidige 4 Fonteinen en het viaduct moet in de plaats een naaldbos komen als buffer tegen fijn stof." Luyckx pleit ook voor een lage emissiezone op de Ring en in Vilvoorde. "Ook het trambusproject moet worden afgevoerd. Gebruik dat geld voor een fijnmazig busnet en de aanleg van fietspaden. Vilvoorde dient ook het verzet te leiden tegen de uitbreiding van de Ring en de luchthaven."


Ook Sander Barrez (PVDA) spreekt over een 'absurd idee'. "Onderzoek geeft aan dat je wonen op minder dan 300 meter van een autostrade kan vergelijken met het roken van 17 sigaretten per dag. Wie wil dat zijn kind aandoen? Fijn stof is een pijnpunt in Vilvoorde. Enkel een ambitieus openbaar vervoer- en fietsnetwerk dat Vilvoorde met de rand en Brussel verbindt kan een oplossing bieden."

Compleet onverantwoord

"De effecten van hogere fijn stofconcentraties op de gezondheid zijn voldoende bekend", zegt Alain Van Hende van oppositiepartij Vilvocraten. "In dat kader is uitgebreide woningbouw onder het viaduct, de bouw van een kribbe en een school compleet onverantwoord. Het blijft vreemd dat men hiervoor vergunningen aflevert zonder over degelijk onderbouwde wetenschappelijke metingen van de fijn stofemissies te beschikken."


"De problematiek zal bovendien in de toekomst nog toenemen door een toenemend verkeer ten gevolge de verbreding van de ring. Als men dan ook nog eens baanwinkels wil inplannen op de Schaarbeeklei zal de verkeersdrukte rond deze site alleen maar toenemen met nog extra fijn stof tot gevolg."


"We moeten nadenken over de invoering van een lage-emissie-zone zoals in Brussel en Antwerpen. Korte verplaatsingen met de auto kunnen ontmoedigd worden door het invoeren van een echt efficiënt fietsen- en scooterdeelsysteem in combinatie met kleine elektrische bussen die alle wijken van Vilvoorde efficiënt verbinden. Men moet ook de bestaande kiss and ride-zones aan de scholen afschaffen, want deze zorgen net voor een hoger fijnstofgehalte aan de schoolpoorten."


(DBS)