Laatste grootschalige betonstort voor ondergrondse parking

De vijfde en laatste grootschalige betonstort voor de ondergrondse parking op de Grote Markt vindt vandaag plaats. Het gaat om de tweede helft van de dakplaat ter hoogte van de Bergstraat. Daarmee wordt het dak van de parking afgewerkt en staat men nu heel dicht bij de oplevering van de ondergrondse parking.

Ook deze keer blijft het stramien van de werkzaamheden ongeveer hetzelfde. "Om 4 uur deze ochtend al stelde de aannemer twee betonpompen op: eentje ter hoogte van de Bergstraat en eentje langs het stadhuis ter hoogte van de Preckherstraat", legt schepen van Openbare Werken Katrien Vaes (Open Vld) uit. "Beide pompen ontvangen de betonmixers. In de Bergstraat zullen de mixers voor- en achterwaarts inrijden terwijl ze de pomp ter hoogte van de Preckherstraat enkel achterwaarts inrijdend bereiken. Het storten begint rond 5 uur en zal duren tot in de namiddag." Onmiddellijk na het storten, begint de aannemer met het polieren (gladstrijken) van de betonlaag. Dat karwei zal geluidshinder met zich meebrengen en duurt tot diep in de (komende) nacht.


De Lange Molensstraat zal deze keer opnieuw dienstdoen als wachtzone voor de betonmixers. "In deze straat zal tijdens de werkzaamheden enkel een parkeerverbod gelden, met uitbreiding naar de zone vanaf de apotheek tot aan de bloemist. Om gevaarlijke verkeerssituaties te vermijden, is het belangrijk dat het parkeerverbod door iedereen goed wordt opgevolgd. Tweerichtingsverkeer blijft perfect mogelijk en de Vlaanderenstraat zal vlot bereikbaar zijn."


In slechts enkele maanden tijd is de put op de Grote Markt omgetoverd tot een indrukwekkend bouwwerk. "De komende periode zullen er nog enkele kleinschalige betonstorten volgen, maar hier gaat de hinder zeer beperkt blijven. Zoals de planning er nu uitziet, wordt op 13 november de grote torenkraan, die in het midden van de Grote Markt staat, afgebroken", aldus nog Vaes.


(DBS)