Hanssenspark moét op 15 juni klaar zijn

AANSLEPENDE WERKEN: AANNEMER KRIJGT LAATSTE KANS

Erg uitnodigend oogt deze ingang van het park alvast niet.
Foto Lukas Erg uitnodigend oogt deze ingang van het park alvast niet.
Asfalt gieten, bankjes plaatsen, schilderwerken uitvoeren,... Het zijn maar enkele van de werken die nog nodig zijn om het Hanssenspark te ontdoen van de troosteloze aanblik die het nu biedt. De herinrichtingswerken slepen intussen al jaren aan, tot ergernis van inwoners en stadsbestuur. Nieuwe deadline is 15 juni - onder dreiging van juridische stappen.

Het Hanssenspark opnieuw omtoveren tot een aangenaam en groen rustpunt in het stadscentrum: dat was het uitgangspunt van de grootscheepse werken die al in maart 2015 begonnen. Het enige echte stadspark moest de negatieve bijklank uit het verleden van zich afschudden en het hippe, groene hart van de stad worden, zo luidde het. Het Agentschap Natuur en Bos zou het grootste deel van de werkzaamheden op zich nemen.


Intussen was er al een grote schoonmaakbeurt, waarbij alle oude en zieke bomen verwijderd werden, en verouderde paden opgebroken. Ook de funderingen van de drie inkompleintjes werden gelegd, betonstroken gegoten en afsluitingen hersteld. Maar daar is het dan ook bij gebleven. Met als resultaat dat het park er momenteel onafgewerkt en onaantrekkelijk bijligt.


"Dit veroorzaakt ook bij ons wrevel", zegt schepen Katrien Vaes. "De onvrede bij de inwoners is groot, en als stad krijgen wij daar steevast de schuld van. Nochtans zijn wij ons deel van de overeenkomst nagekomen - met name de renovatie van de speeltuin." Die werd al feestelijk geopend in... 2016. "Het is zo dat er geen termijn geplakt werd op de herinrichting, maar nu is het wel tijd dat het vooruitgaat. Zeker gezien het goede weer. We blijven erop hameren dat het park voor de zomer klaar moet zijn."

Processen-verbaal

"De werken slepen inderdaad al veel langer aan dan gepland", zegt ANB-woordvoerder Marie-Laure Vanwanseele. "Dit is het gevolg van een dispuut tussen het ANB en de aannemer, die de afgesproken timing en de kwaliteit van de werkzaamheden niet respecteert. Er werden al enkele pv's opgesteld. Volgens de laatste planning van de aannemer zouden de werken op 15 juni klaar zijn. Of die datum gehaald wordt, hangt van hem af. We overwegen alleszins juridische stappen om hem ertoe aan te zetten die timing te respecteren."


Wat er dan volgens het ANB nog moet gebeuren? De toplaag asfalt gieten, verharding aan de drie ingangen, betonnen zitelementen en zitbanken plaatsen, de beplanting, schilderwerkjes, de afwerking rond het Melkhuisje, de plaatsing van rozenzuilen, het afwerken en herstellen van de vijverrand, én gras inzaaien. Een aardig 'to do'-lijstje dus...