Fredor De Bockstraat duikt onder rusthuis

NIEUWE WEG MOET VERBINDING MAKEN TUSSEN PROJECT WATERSITE EN CENTRUM

De nieuwe straat zal onder het rusthuis door lopen en zo het stadsvernieuwingsproject Watersite met het centrum verbinden, en tevens de wijk Broek ontsluiten.
Foto Lukas De nieuwe straat zal onder het rusthuis door lopen en zo het stadsvernieuwingsproject Watersite met het centrum verbinden, en tevens de wijk Broek ontsluiten.
Vandaag start de aanleg van een gloednieuwe straat die de verbinding moet maken tussen de Harensesteenweg en de Schaarbeeklei. Dat gebeurt zelfs via een doorgang onder het woonzorgcentrum Ter Harte. De nieuwe weg krijgt de naam Fredor De Bockstraat en moet het stadvernieuwingsproject Watersite verbinden met het centrum en de wijk Broek ontsluiten.

De nieuwe straat zal de verbinding maken tussen de Harensesteenweg en de Schaarbeeklei via een doorgang onder het nog recent gebouwde woonzorgcentrum Ter Harte. De nieuwe straat krijgt de naam Fredor De Bockstraat mee.

Tijdelijk parkeerverbod

De aanleg verloopt gefaseerd. "Tijdens de eerste fase wordt de Harensesteenweg aangesloten op de De Bockstraat", legt schepen van Openbare Werken Katrien Vaes (Open Vld) uit. "Voor de duurtijd van deze werken wordt een tijdelijk parkeerverbod ingesteld aan de overzijde van de werf zodat de Marie-Joséwijk te allen tijde bereikbaar blijft. In deze fase zal het werfverkeer voor woonzorgcentrum Ter Harte via de Harensesteenweg verlopen."


Tijdens de tweede fase wordt de De Bockstraat aangesloten op de Schaarbeeklei en voorzien van een asfaltlaag, het fietspad aangelegd en de verkeerslichten geplaatst. "Het verkeer op de Schaarbeeklei zal dan in beide richtingen over 1 rijstrook moeten. Fases 1 en 2 zullen, behoudens weerverlet en andere onvoorziene omstandigheden, afgerond zijn begin maart."


De derde fase gaat van start eind februari en omvat werken ter hoogte van de aansluiting van de Machelenstraat en de Schaarbeeklei: het leggen van asfalt, het aanleggen van het fietspad en het plaatsen van verkeerslichten. "Ook wordt tijdens deze fase de middenberm aangepast en worden de nodige afslagstroken voorzien. Ook nu zal het verkeer op de Schaarbeeklei in beide richtingen over 1 rijstrook moeten. Fase 3 zal normaal afgerond zijn begin april."


Een en ander kadert in een nieuwe fase voor het authentieke deel van Watersite: wijk Broek. Deze wijk, met de Marie-Joséwijk, huizen langs de Harensesteenweg en een aantal bedrijven als Woestijnvis krijgt een vernieuwde identiteit. In 2011 legde agentschap Natuur en Bos al het Cargillpark aan met fiets- en wandelweg. Langs de gedempte Zenne bouwt het OCMW een nieuw rust- en verzorgingstehuis met kinderdagverblijf op de gesaneerde gronden van de oude kachelfabriek Peeters-Buelens.

Visie

"De veranderingen die de oude industriezone tussen Zeekanaal en Schaarbeeklei ondergaat, illustreren de visie die van Vilvoorde steeds meer een aangename woon- en werkstad aan het water maakt", duidt burgemeester Hans Bonte (Sp.a).


Nog dit: Fredor De Bock was een vooraanstaand aannemer in het begin van de 20e eeuw. Hij werkte met structuren in gewapend beton, wat voor die tijd zeer vooruitstrevend was. In Vilvoorde realiseerde hij onder meer de gebouwen waarin nu De Kruitfabriek en Woestijnvis zitten. In een deel van die gebouwen maakte hij ook een soort van prefab-structuren in gewapend beton. Fredor De Bock bouwde ook de Marie-Joséwijk voor de arbeiders van zijn fabriek en de tunnel die de gebouwen van de Molens Drie Fonteinen op beide oevers van het Zeekanaal met elkaar verbond. Ook dit was een waar technologisch hoogstandje voor die tijd.