Basisschool De Doening officieel ingehuldigd

Burgemeester Hans Bonte en Schepen Jo De Ro huldigen de school.
Foto Lukas Burgemeester Hans Bonte en Schepen Jo De Ro huldigen de school.
De vernieuwde stedelijke basisschool De Doening in Peutie werd in aanwezigheid van leerlingen, ouders, onderwijzend personeel en buurtbewoners feestelijk ingehuldigd. In de nieuwe stadswijk 4 Fonteinen komt er dan weer een volledig nieuwe school.

De leerlingen van De Doening beschikken in het nieuwe schoolgebouw en het verbouwde oude gemeentehuis over comfortabele klassen met mezzanines, een refter en ruimte voor de leerkrachten en administratie. Vorige maand volgde ook nog de ingebruikname van de nieuwe polyvalente sporthal. Daarnaast bevindt zich tussen de gebouwen een leuke speelstraat. Alle gebouwen voldoen qua energieverbruik en comfort ook aan de strengste eisen.


"Dankzij deze nieuwe school kan onze stad op een bijzonder kwaliteitsvolle manier aan de noden van de leerlingen en verwachtingen van de ouders voldoen", zegt schepen van Onderwijs Jo De Ro. De totale investeringskost bedroeg bijna 6 miljoen euro. Dit was het zesde project in het kader van de publiek-private samenwerking Scholen van Morgen van de Vlaamse overheid dat in Vilvoorde gerealiseerd werd.

Nieuwe school

De plannen voor een gloednieuwe school voor 240 leerlingen in de nieuwe wijk 4 Fonteinen zijn vergevorderd. Op een braakliggend terrein naast het kanaal komt een gebouw met drie verdiepingen. Op de eerste twee bouwlagen bevinden zich voornamelijk administratieve ruimtes rond een centraal trappenhuis. Er zijn ook telkens twee 'units' per verdieping, dat zijn geen conventionele klassen, maar ze bieden plaats aan ruimere leeftijdsgroepen. Een aparte toegang leidt naar de turnzaal. Verder worden een overdekte speelplaats, fietsenstalling en verschillende open speelplaatsen voorzien. Start van de werken is voorzien begin 2020. Kostprijs: 5,4 miljoen euro. (DBS)