‘Monster van Vilvoorde’ mishandelt vier vrouwen en zijn twee minderjarige dochters op gruwelijke wijze: 20 jaar cel gevorderd

Beklaagde Mike M.
Baert Marc Beklaagde Mike M.
Een 35-jarige man uit Vilvoorde riskeert 20 jaar cel en 15 jaar terbeschikkingstelling voor het onmenselijk behandelen van verschillende kwetsbare vrouwen. De man ging zich te buiten aan de meest weerzinwekkende gruweldaden, om zo controle uit te oefenen op zijn slachtoffers.

Mike M. (34) werkte steeds volgens hetzelfde stramien. Hij zocht contact met jonge kwetsbare vrouwen, waarvan sommigen al geplaatst waren bij een pleeggezin. Hij beloofde hen de hemel op aarde en eens hij hen in hun macht had, ging hij door het lint. Eén van zijn exen, Sylvie K. leerde hij kennen toen ze 15 jaar was. Toen ze dreigde op internaat gestuurd te worden maakte hij haar zwanger toen ze 17 was. Hierdoor kon hij haar in huis nemen. “Zes jaar zou ze onder zijn terreur leven”, verwoordde procureur des Konings Ine Van Wijmersch het. 

Naast dagelijkse slagen en stampen maakte hij haar ook regelmatig vast aan een bed of de trap, met een glas water dat net niet binnen handbereik stond. Hij verplichtte hun dochter met een bb-gun te schieten op haar. Zelf schoot hij met diezelfde bb-gun op haar geslachtsdelen tot ze onherkenbaar waren. Ook wurgde hij haar in een bos in Peutie tot ze bijna bewusteloos was. Daarnaast dwong hij haar seks te hebben met een ander slachtoffer van hem. Het bleef niet bij fysieke terreur. Zo moest ze alles wat in de kasten stond uit het hoofd leren. Indien ze niet perfect kon zeggen wat waar stond, strafte hij haar. 

Boter eten

Ondertussen had hij nog een tweede dochter gekregen met haar. Wat hij de twee jonge meisjes aandeed was zo mogelijk nog weerzinwekkender. Naast seksuele handelingen en het dwingen van porno te kijken met hem ging hij zich te buiten aan de meest verregaande straffen. Hij gooide met ijzeren dartspijltjes naar hen en weigerde hen soms eten te geven. “Het ging zo ver dat ze boter aten om toch maar iets binnen te hebben”, aldus het parket. Ook gaf hij hen frequent zweepslagen en ketende hij hen ook vast aan de trap. Ze werden ook meermaals opgesloten in de kelder. Een dochtertje moest als straf een hele krant overschrijven. Ook andere slachtoffers moesten horrorscenario’s doorstaan. Zo kerfde hij een hakenkruis in de buikstreek van Debbie V. Deze vulde hij met inkt waardoor ze als het ware getatoeëerd werd door hem. Ook sloeg hij haar meermaals en duwde hij sigaretten uit op haar armen. V. had een hond die blafte tijdens de afranselingen. Dit was niet naar de zin van M. die de hond inspuitingen met lucht en gif toediende. Toen het dier niet stierf nam hij het mee naar het bos in Peutie (waar hij eerder een ander slachtoffer wurgde red.) om het daar op te hangen. V. werd verplicht toe te kijken. Uiteindelijk kon ze pas ontsnappen aan haar beul door slaapmiddelen -die haar voorgeschreven waren- in het eten van M. te mengen. Eens in slaap nam ze de benen om nooit terug te keren.

“Deze man hoort niet thuis in onze samenleving. Het gaat hier om een emotieloze agressieve man die als hij ooit vrijkomt ongetwijfeld nieuwe feiten zal plegen”, aldus Van Wijmersch, die 20 jaar cel vorderde. Ook werd een terbeschikkingstelling van 15 jaar gevraagd.

“Beroepsgeheim boven bescherming kinderen gesteld”

Bovendien had veel van dit leed vermeden kunnen worden, stipte het Openbaar Ministerie aan. “Het centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) was in 2010 al op de hoogte van bepaalde van deze weerzinwekkende zaken. Pas in 2017 werden ze echt ‘au serieux’ genomen”, fulmineerde procureur des Konings Ine Van Wijmersch. “De twee kinderen hebben verschillende malen de letsels, opgelopen door zweepslagen, aan volwassenen laten zien. Ze zijn terechtgekomen bij twee CLB’s, waar ze letterlijk gezegd hebben dat ze geslagen werden met een zweep, dat hun papa drugs gebruikte en de spuiten in de badkamer lagen. Het is ook bij het vertrouwenscentrum voor kindermishandeling terechtgekomen. Men wist dat ze soms in de kelder moesten slapen en toch werd dit nooit gemeld aan het gerecht. De vertrouwensband met de betrokkenen en het beroepsgeheim werden boven de bescherming van de kinderen geplaatst. Wat moeten deze kinderen nu denken? Welk vertrouwen in volwassenen moeten zij nog hebben?” 

Niet de nodige pedagogische kwaliteiten

Zelf ontkende de man ter zitting bijna alle aantijgingen. “Ze liegen allemaal. Mijn dochters, mijn exen....Nooit nooit nooit heb ik hen mishandeld. Men verwijt me hier dat ik geen schuldinzicht heb maar ik ga echt niet zaken bekennen die ik niet gedaan heb”, sprak hij. De betichtingen die hij niet ontkende minimaliseerde hij. “Die tatoeage? Die wilde ze zelf.”, klonk het zonder blozen, “en dat schieten met de bb-gun naar haar schaamstreek klopt ook. We waren beiden onder invloed van cocaïne. Dat had daar mee te maken.” Ook zijn advocaat vond de vordering fel overdreven. “Mijn cliënt heeft gewoon niet de vereiste pedagogische kwaliteiten. Dat is duidelijk. Maar veel van wat hier voor waarheid beweerd wordt is verzonnen of fel overdreven. Men maakt van hem ‘het monster van Vilvoorde’ maar dat is hij niet.” De verdediging vraagt dan ook een straf met uitstel gekoppeld aan een therapie. Uitspraak op 7 februari.