"Bonte gedraagt zich als dictator"

BEDRIJVEN FURIEUS OVER VERBOD TRUCKS OP BRUSSELSESTEENWEG

Alleen vrachtwagens van minder dan 3,5 ton mogen nog langs de Brusselsesteenweg. De maatregel is een doorn in het oog van de vele bedrijven in de industriezone.
Lukas Alleen vrachtwagens van minder dan 3,5 ton mogen nog langs de Brusselsesteenweg. De maatregel is een doorn in het oog van de vele bedrijven in de industriezone.
De Brusselsesteenweg is na de (her)aanleg van de fietspaden opnieuw open. Het verbod voor vrachtverkeer boven 3,5 ton blijft echter deining veroorzaken in de Grimbergse kanaalzone. "Bonte gedraagt zich als keizer Nero of Vladimir Poetin", klinkt het kwaad bij een van de bedrijven. "Het kan toch niet dat hij onder het mom van veiligheid de gewestweg gewoonweg afsluit?!?" Er wordt dan ook gedreigd met schadeclaims.

Dat Bonte zwaait met een negatief veiligheidsadvies met betrekking tot de 'draagkracht' van de Brusselsesteenweg kan er bij veel bedrijven in de kanaalzone niet in. "Zijn argumenten kunnen een voor een weerlegd worden", vertelt een bedrijfsleider. "Zo is er een studie van Waterwegen en Zeekanaal (W&Z) die zegt dat de weg eigenlijk al na de oeververstevigingswerken had opengesteld kunnen worden. Dat is al een jaar geleden... Zij hebben voor die studie normen gebruikt die worden gehanteerd voor heel Vlaanderen. Vilvoorde legt dit rapport echter gewoon naast zich neer en zegt dat ze zelf 'andere technische info' heeft. Maar als we vragen om die voor te leggen, krijgen we geen antwoord."


"Het komt erop neer dat een burgemeester ongefundeerd een gewestweg afsluit. Iedereen kijkt er naar maar niemand die er iets aan doet: Voka niet en Febetra, Grimbergen, Brussel en W&Z ook niet. Iedereen laat zich doen en heeft zich een jaar lang aan het lijntje laten houden. En nu heeft de stad definitief beslist om de weg af te sluiten. Het is hemeltergend dat de kranten volstaan met artikels over files, vervuilde lucht en de noodzaak voor meer boottransporten. En dat één man ervoor zorgt dat een hele havenregio onnodig moet omrijden. Wij moeten een viervoudige afstand afleggen vooraleer we aan de Ring zijn. Dat kost ons een uur extra op en af. De kosten zijn dan ook navenant."

Flitscamera's

Dat het vrachtverkeer de weg onveilig zou maken, snijdt ook geen hout volgens de bedrijfsleider. "De voorbije tien jaar is er geen enkel ongeval geweest met een vrachtwagen (Bonte betwist dit, red.). Het ene staat ook het andere niet in de weg: leg een fietsostrade aan maar gescheiden van de weg en met een veilige inrichting. Voer daarbij een snelheidsbeperking in en zet twee flitscamera's ter hoogte van de huizen en twee aan het sportstadion om die te handhaven. We willen die zelfs mee sponsoren..."


Schadeclaims hangen dan ook in de lucht. "We hebben Vilvoorde al in gebreke gesteld en gaan hen dagvaarden. Dit gaat over miljoenen euro's. Ook Grimbergen heeft zijn bedrijfsregio in de steek gelaten en mag zich aan een ingebrekestelling verwachten."

"Geen private weg"

Bonte blijft erbij dat de maatregel nodig is voor de veiligheid. "Ik baseer mij op een technisch rapport van de werfleider toen de verzakking en de scheuren werden vastgesteld én op aanbevelingen van de politiediensten. Ook de aangehaalde studie van W&Z is absoluut niet zo eenduidig. Zij kijken met hun gekleurde bril en zoeken dan elementen waardoor het wel kan."


Over de ingebrekestelling maakt Bonte zich geen zorgen. "Het gaat nog zo ver komen dat bedrijven gaan zeggen of een weg veilig is of niet. Niet met mij. Die bedrijven beschouwen de Brusselsesteenweg bijna als een private weg waar de overheid zich niet mee te moeien heeft. Er zijn nochtans voldoende argumenten om in te grijpen: de grond verzakt, de muren van de huizen scheuren, er wordt te snel gereden, en vrachtwagens zijn overladen. Het is puur een gevecht om die weg leefbaar te houden."