Vijf zebrapaden moeten soelaas brengen

Leerlingen van het VTI vinden de Gentpoort het gevaarlijkste kruispunt van Brugge. Zij gebruiken de oversteek om van of naar de stad te fietsen.

Bij het kruisen van de ringweg R30 is het evenwel opletten geblazen, want heel veel verkeer slaat rechtsaf en ziet het aankomende fietsverkeer niet altijd rijden. "Er is daar al ingegrepen om er een brede strook voor fietsers aan te leggen", zegt schepen van Mobiliteit Annick Lambrecht (sp.a). "Maar nu vinden de meeste conflicten plaats ter hoogte van de vesten, waar fietsers en voetgangers met gevaar voor lijf en leden moeten oversteken. We hebben zopas vijf nieuwe zebrapaden aangelegd die duidelijk moeten maken dat dit een vaak gebruikte oversteekplaats is. Het moet de verkeersveiligheid verhogen. Vlaanderen raadt ons nochtans af om zebrapaden aan te leggen in een zone 30, maar wij werken daar niet aan mee. Chauffeurs merken niet altijd dat ze in zo'n zone rijden en moeten dus op andere manieren gewaarschuwd worden."

(BHT)

De vijf recent aangelegde zebrapaden moeten de veiligheid verhogen.
Benny Proot De vijf recent aangelegde zebrapaden moeten de veiligheid verhogen.