Vier scholen moeten elke dag drukke baan over

N419 - Kruibeke | Ringdijk als alternatief in afwachting van beheer gewestweg

De gewestweg N419 doorkruist de dorpskern van Kruibeke en Bazel en passeert langs maar liefst vier schoolomgevingen. Het is dus logisch dat deze weg met stip naar voor werd geschoven als gevaarlijkste route voor scholieren in onze HLN-lezersenquête. Het gemeentebestuur werkt aan een alternatief via de ringdijk en wil graag de bevoegdheid over de N419 van het Vlaams gewest overnemen.

In Kruibeke passeert de N419 de OLV-school en de gemeenteschool De Eenhoorn. In Bazel gaat de gewestweg langs de secundaire school Sint-Jorisinstituut en de Sint-Petrusschool. Alleen al in het Sint-Joris lopen er dagelijks 800 leerlingen school. Elke ochtend- en avondspits moeten een massa jongeren de gewestweg oversteken. "Dit is een probleem dat blijvend onze aandacht vraagt", bevestigt Ann Osselaer, directrice van de Onze-Lieve-Vrouwschool in Kruibeke. "We maken daarom geen gebruik meer van onze hoofdingang. Iedereen komt binnen en vertrekt via de poort in de Ambachtstraat. Natuurlijk blijft het probleem dat sommige leerlingen de gewestweg moeten oversteken, maar hiervoor kunnen we gelukkig beroep doen op gemachtigde opzichters."

Via Kerkplein

De school en de gemeente werken intussen samen aan een nieuwe doorsteek tussen de Ambachtstraat en Langestraat. "Maar zolang er geen veilige oversteekplaats is, gaan we onze leerlingen adviseren rond te gaan via het Kerkplein", vervolgt de directrice. "We weten dat de gemeente wil ingrijpen, maar het gaat jammer genoeg om een gewestweg."

Het is om die reden dat Kruibeke de bevoegdheid over de N419 zo snel mogelijk wil overnemen van het Vlaams gewest. "Deze gewestweg doorkruist twee van onze dorpskernen en het is niet meer dan normaal dat we dan ook zeggenschap willen over de inrichting ervan", zegt burgemeester Jos Stassen (SamenVoorKruibeke).

Fietsstraat

"We hebben er vertrouwen in dat dit vroeg of laat zal gebeuren, maar intussen moeten we wel zoeken naar oplossingen op korte termijn. Die bestaan erin alternatieven aan te bieden aan scholieren. We zijn volop bezig met ons mobiliteitsplan en een cruciaal onderdeel ervan is het creëren van veilige fiets- en wandelverbindingen tussen de drie deelgemeenten. Ten oosten van de gewestweg is het alternatief al klaar, want daar ligt de ringdijk van het gecontroleerd overstromingsgebied. Dit vrijliggend fietspad loopt parallel met de gewestweg. We willen er ook verlichting plaatsen zodat het ook gebruikt kan worden in de winter wanneer het veel vroeger donker is. Ten westen moet er echter ook een alternatief zijn zonder dat men de gewestweg moet kruisen. Daar willen we een gelijkaardige route tussen Kruibeke en Bazel door sommige wegen de functie van fietsstraat toe te kennen."

Aan het Sint-Jorisinstituut in Bazel steken dagelijks honderden scholieren de gewestweg over.
Kristof Pieters Aan het Sint-Jorisinstituut in Bazel steken dagelijks honderden scholieren de gewestweg over.